MENU
Úvod
Služby
Služby SAP

Služby SAP

ŠKOLENÍ SAP

Zavedení IS SAP do podniku není jednoduché a jeho provoz si vyžaduje neustálé doškolování koncových uživatelů, ale i pracovníků báze systému a klíčových uživatelů zavedených oblastí. Často z podniku odejde zkušený pracovník a nový, který nastoupí na jeho místo, nemusí mít dostatečné znalosti daných procesů a systému a potřebuje doškolit (ne vždy je výhodné aby se mu dlouhodobě věnoval jiný zkušený pracovník, který potom zanedbává svoji práci). Efektivní využití IS vyžaduje od uživatele dobré znalosti ovládání tohoto systému. V systému SAP však zná málokdo dobře všechny užitečné funkcionality, které IS nabízí. Velmi často se pracuje podle zažitých postupů, které nemusí být vždy optimální. Neznalost všech možností systému způsobuje , že v řadě podniků se některé činnosti a agendy zabezpečují mimo systém SAP a musí se jim věnovat řada pracovníků. V řadě případů na našich projektech jsme rozšířením funkcionality systému v různých oblastech (zejména v HR a logistice) výrazně zvýšili efektivnost některých procesů a umožnili ušetřit velké personální náklady.
Stále častěji se potvrzuje, že dobře vyškolení uživatelé pracují se systémem SAP efektivně, snižuje se chybovost a vzrůstá kvalita. V našem školicím středisku nabízíme kurzy, které jsou zaměřeny do této oblasti. Všechna školení vedou konzultanti se zkušenostmi z mnoha projektů. Kurzy obsahují řadu praktických příkladů, které vychází z problémů účastníků kurzu. Na požádání je možno připravený kurz modifikovat na základě zadání zákazníka.

Naše SAP kurzy jsou rozděleny do následujících oblastí:

SLUŽBY SAP

V současné době je na trhu se systémy ERP velká nasycenost a velké společnosti mají většinou již realizovány převážně systém SAP. V posledním období se však projevuje zvyšující se počet projektů, které jsou rollouty z mateřských společností. Společnosti, které tímto způsobem již zavedly nebo hodlají zavést systém SAP, jsou ve většině případů odkázány na svoji mateřskou společnost a nemají dostatečnou podporu a znalost systému. Zde je možno nabídnout služby, které mohou být poskytovány již před nebo v průběhu implementace a poté nabídnout podporu produktivního provozu.

Jednou z nejžádanějších služeb požadovanou v současné době našimi klienty je mimo jiné konzultace problémů (zejména v oblasti HR,logistiky a výroby včetně personálně náročných externích agend) s naším zkušeným konzultantem. Po důkladné analýze je často nalezeno uspokojivé řešení spojené s využitím dalších funkcí SAP a vedoucí k zefektivnění procesů a často k úspoře pracovních sil.

V dané oblasti nabízíme dále následující služby:

 • konzultace v oblasti přípravy výběrového řízení na dodávku IS
 • vypracování studie proveditelnosti
 • proškolení projektového týmu metodikou AcceleratedSAP
 • poskytnutí projektového managera pro projekt
 • zajištění konzultantů pro projekt implementace
 • konzultace při realizaci upgrade systému
 • poskytnutí managera pro zajištění kvality projektu – Quality Assurance
 • zajištění podpory produktivního systému SAP
 • audit nastavení procesů SAP
 • workshopy a manažerské hry se simulací podnikových procesů
 • poskytování certifikovaných specialistů do projektů IT