MENU
zájem o kategorii

Oracle


Rozvoj hromadného zpracování dat a potřeba zpracování stále většího a většího množství informací vedl ke vzniku a rozvoji databázových systémů. Data již nejsou organizována v izolovaných souborech, ale v komplikovanější centrálně zpracovávané struktuře dat – v databázi. Každá náročnější aplikace dnes potřebuje využívat služeb databází. Proto je nabídka našich databázových školení široká a reaguje často na jejich aktualizace. Jsou to především kurzy pro databáze Microsoft SQL, Oracle, Sybase a IBM DB2 (instalace, správa a administrace, troubleshooting, upgrade, programování apod.).


Kurzy:
Oracle Oracle databáze: Úvod do SQL (ORA1)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)
Oracle Oracle databáze: XML v PL/SQL (ORA10)
Oracle novinka Oracle Security (ORA11)
Oracle Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)
Oracle novinka Oracle databáze: Úvod do OLAP (ORA14)
Oracle Oracle databáze: programování v PL/SQL (ORA1B)
Oracle novinka Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL (ORA1C)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – pokročilý kurz (ORA5)
Oracle Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací (ORA8)
Oracle novinka Oracle databáze: Optimalizace a ladění výkonnosti serveru (ORA9)
Oracle novinka Oracle databáze: Data Guard administrace (ORADG)