MENU
Úvod
O společnosti
Proč právě my

Proč právě my

Proč se vzdělávat právě u nás?

Nabízíme vám deset dobrých důvodů, proč si ze široké škály školicích středisek vybrat právě firmu PC‑DIR Real, s.r.o.

1. TRADICE A ZKUŠENOSTI

Školicí středisko PC‑DIR Real, s.r.o. působí v oblasti vzdělávání již více než 15 let. Na základě získaných zkušeností a zpětné vazby zákazníků si Školicí středisko vypracovalo učební osnovy se zaměřením na praktickou využitelnost získaných poznatků a dovedností.

2. UCELENÁ NABÍDKA ŠKOLENÍ

Školicí středisko PC‑DIR Real, s.r.o. nabízí kvalitní počítačové kurzy jak pro uživatele, tak i top IT experty (programátory, grafiky, správce sítí a systémů). Aktuálně je to přes 600 druhů školení produktů Microsoft, IBM, HP, Cisco, Citrix, Oracle, SUN, Novell, VMware, Check Point, Linux, Unix a dále školení v oblasti Internetu, bezpečnosti IT, komunikačních technologií a VoIP, DTP, grafiky a informačních systémů (SAP, MS Dynamics). Na základě poptávky stávajících klientů Školicího střediska byla standardní nabídka školení rozšířena o kurzy zaměřené na Soft Skills. Konkrétně se jedná o kurzy v oblasti rozvoje osobnosti, komunikace, prezentace, koučinku, obchodních a manažerských dovedností apod. Nabídku školení průběžně rozvíjíme v souladu s potřebami trhu a vývojem lidského poznání.

3. KVALITNÍ LEKTORSKÝ TÝM

Školicí středisko disponuje stálým týmem pedagogicky zdatných a vysoce erudovaných odborníků s bohatými praktickými zkušenostmi v oblasti vzdělávání, znalých moderních metod a postupů, kteří vám ochotně a zasvěceně zodpoví i dotazy spadající nad rámec předepsaných osnov kurzu.

4. DŮRAZ NA SPOJENÍ S PRAXÍ

Školicí středisko PC‑DIR Real, s.r.o. využívá ke školení řadu softwarových inženýrů špičkových IT firem, kteří denně používají školené produkty pro vývoj a správu rozsáhlých sítí a systémů a tudíž znají danou problematiku ve velmi širokých souvislostech. Nejdeme cestou najímání studentů a relativně levné pracovní síly pro zajištění kurzů a dbáme na to, aby profesionalita lektorů garantovala kvalitu a spojení s praxí a realitou. z toho plynoucí intenzitou a efektivitou školení se zásadně odlišujeme od celé řady jiných školicích středisek a navíc tak šetříme našim studentům vynaložené jak finanční tak i časové prostředky.

5. MODERNÍ VÝUKOVÉ PROSTORY

Kurzy Školicího střediska PC‑DIR Real, s.r.o. probíhají v moderně vybavených počítačových učebnách v nové firemní budově v centru Brna . Našim zákazníkům jsou k dispozici také učebny v Praze a Bratislavě. Technické vybavení i projekční techniku průběžně modernizujeme; rychlé připojení na Internet a klimatizace v učebnách jsou samozřejmostí.

6. STUDIJNÍ MATERIÁLY V CENĚ ŠKOLENÍ

Nedílnou součástí kurzů Školicího střediska jsou originální studentské příručky obsahující probíranou látku, praktická cvičení a příklady. Studenti navíc obdrží ke každému kurzu i příslušnou
publikaci některého renomovaného vydavatelství počítačové literatury a to vždy v ceně kurzu. Dále si může každý účastník kurzu přiobjednat s 10% slevou další na trhu dostupnou literaturu. Jako podpůrné studijní materiály nabízíme rovněž řadu příkladů, utilit a maker zdarma ke stažení z našeho WEBu.

7. CERTIFIKOVANÍ LEKTOŘI

Dále nabízíme zákazníkům vstupní testy pro jejich snazší umístění do skupin s odpovídající úrovní znalostí a také závěrečné testy pro měření celkové efektivity kurzu. Někteří naši lektoři jsou držiteli různých certifikátů SW firem včetně certifikátu ECDL. Součástí naší nabídky je i komplexní rekvalifikační program pro všechny, kdo potřebují získat základy počítačové gramotnosti.

8. ZÁKAZNICKÁ ŠKOLENÍ

Naše školicí středisko kromě skupinových školení provádí individuální konzultace a zákaznická školení pro jednoho či dva, popř. i více studentů. Kvalita takového kurzu je výrazně vyšší, neboť lektor může přizpůsobit náplň i tempo výuky přesně vaším konkrétním potřebám a vstupním znalostem. Nabízíme i možnost školení přímo u zákazníka s individuální cenovou kalkulací, které šetří náklady na dojíždění a případné ubytování studentů. v případě potřeby nebo zájmu našich klientů jsme připraveni naše kurzy realizovat v anglickém jazyce.

9. PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Každému účastníkovi kurzu je k dispozici občerstvení po celou dobu školení včetně oběda v jedné z kvalitních nedalekých restaurací a to vše v ceně kurzu. Příjemná atmosféra a pohodlí jsou samozřejmostí na všech našich školeních. Na požádání zabezpečíme účastníkům kurzů i rezervaci ubytování. Na školeních často naši klienti získávají navíc zajímavé kontakty na odborníky, se kterými následně spolupracují i nad rámec vlastních školení.

10. OCHRANA INVESTIC A PŘÍZNIVÉ CENY

Školicí středisko PC‑DIR Real, s.r.o. se snahou maximálně uspokojit své klienty pečlivě analyzuje marketingovou situaci na trhu a nabízí své kurzy za co nejpříznivější ceny a navíc absolventům svých školení poskytuje velmi zajímavá cenová zvýhodnění a další bonusy. v rámci akce Záruka získaných znalostí nabízíme každému možnost si zdarma absolvovaný kurz nebo jeho dílčí část zopakovat v termínu navrženém Školicím střediskem.