MENU
Úvod
O společnosti
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní a objednací podmínky, fakturace a storno kurzu

Zákazník se přihlašuje na kurz prostřednictvím závazné přihlášky, která může mít písemnou nebo elektronickou formu (email, on-line webový formulář na www.pcdir.cz). Zasláním závazné přihlášky (objednávky) vzniká smluvní vztah mezi naší společností a účastníkem školení (firma nebo fyzická osoba). Závazná přihláška obsahuje všechny podstatné informace – jméno a adresa účastníka (IČO), název, místo, cena, termín konání kurzu apod. Na základě závazné přihlášky a vlastního absolvování kurzu je účastníkovi nebo dané společnosti zaslána faktura na úhradu kurzovného. Fakturu je účastník (firma) povinen uhradit nejpozději ke dni splatnosti, tj. zpravidla do 14 dnů.

Fakturujeme zpravidla po skončení kurzu, poté co máme jistotu, že vše proběhlo v pořádku a k plné spokojenosti našich klientů. Šetříme tak sobě i našim klientům čas se zpracováváním zálohových faktur.

Storno podmínky se liší dle našich konkrétních zákazníků. Pokud klient zruší školení 6 a více pracovních dnů před jeho začátkem, neúčtujeme žádný poplatek. Pokud nám klient oznámí svoji neúčast 5 až 2 pracovní dny před zahájením školení, účtujeme storno poplatek ve výši 50 % z ceny školení. Pokud je účast zrušena 1 a méně dnů před zahájením kurzu, účtujeme klientovi plnou cenu. V případě našich významných firemních klientů, se při neoznámené neúčasti a nezajištění náhradního účastníka nebo oznámené neúčasti 1 den před zahájením kurzu snažíme dohodnout na vyfakturování školení v daném termínu s tím, že náhradní termín kurzu bude absolvovat účastník klienta již bezplatně. Pokud bude účastník odvolán ve větším předstihu než 1 den, školení nefakturujeme, snažíme se dohodnout náhradní termín.

Pokud by školení bylo pořádáno pouze pro pracovníky zákazníka a bylo by třeba je v dané chvíli odvolat, snažíme se najít jiný, pro všechny přijatelný termín. Naše zákazníky v tomto případě nijak nepenalizujeme. Pokud bychom v takovém případě vynaložili marně prostředky např. na zapůjčení techniky, ubytování lektora apod., snažili bychom se dohodnout s klientem na kompenzaci našich nákladů v dalším termínu kurzu.

Školicí středisko si vyhrazuje právo kurz 5 dnů před začátkem odvolat (např. pro nedostatek řádně přihlášených studentů). V takovém případě budou všichni zájemci neprodleně informováni a bude s nimi dohodnut náhradní termín konání kurzu. V případě přihlášení studenta na kurz, na který není mnoho zájemců, snažíme se dohodnout na individuálním kurzu za co nejvýhodnějších podmínek pro klienta a přijatelných podmínek pro nás.