MENU
zájem o kategorii

DB2


IBM DB2 je moderní databázový systém vyvíjený firmou IBM. Označení DB2 LUW znamená Linux/Unix/Windows a značí tak velkou výhodu v multiplatformnosti, jelikož existuje ve variantách pro většinu běžných distribucí Linuxu/UNIXu i pro většinu verzí Windows. Naše kurzy Vám pomohou tento databázový nástroj ovládnout jak z pozice administrátora od základů po optimalizaci výkonu a troubleshooting, tak vývojáře, programujícího aplikace na základě jazyka SQL.


Kurzy:
IBM DB2 UDB administrace (DB2A)
IBM DB2 UDB - jazyk SQL (DB2B)
IBM novinka DB2 UDB - pokročilá administrace (DB2C)
IBM novinka DB2 UDB - pokročilé programování (DB2E)
IBM novinka DB2 UDB - optimalizace databáze (DB2D)