MENU
Úvod
Služby
Publikace

Publikace

Manuál Projektového řízení: Základy metody projektového řízení PRINCE2 ®

Firma PC-DIR Real, s.r.o. si uvědomuje, jak je důležité správně řídit projekty a proto jsme do portfolia našich kurzů zařadili i projektové vzdělávání z metodiky PRINCE2.

Metodika PRINCE2 je uznávaná Evropskou unií i našimi státními orgány pro řízení projektů financovaných z rozpočtu Evropské unie i státního rozpočtu. Důsledné uplatňování metodiky výrazně zvyšuje šance na úspěšné dokončení projektu ve stanoveném čase a rozpočtu.

Metodologie PRINCE2 pochází z Velké Británie a je celosvětově nejvíce rozšířená (hlavně v porovnání s PMI, IPMA …). Věnuje se získávání dovedností projektových manažerů, ale i jiných účastníků projektu tak, aby mohli řídit projekty a aktivně spolupracovat se všemi účastníky projektových týmů. Metodika definuje procesy podle nichž se řídí projekty a popisuje příslušná témata, jako je například tvorba plánů, řízení rizik, organizační struktura, řízení a schvalování změn v projektech, zajištění požadované kvality výstupních produktů a podobně.

01

Abychom metodiku projektového řízení PRINCE2 co nejvíce přiblížili širokým masám zájemců, poskytujeme školení PRINCE2 za velmi výhodné ceny a zároveň jsme se rozhodli podpořit vzdělávání v této oblasti vydáním manuálu (učebnice) pro projektové řízení Základy metody projektového řízení PRINCE2 ®. (www.prince2manual.cz). Pro zájemce ze Slovenska nabízíme manuál i ve slovenštině Základy metódy projektového riadenia PRINCE2 ® (www.prince2manual.sk).

Manuál obsahuje i bonusové CD, na kterém najdete předlohy (vzory) manažerských produktů PRINCE2 (dokumentaci projektového řízení) a bonusový kód na bezplatný vstup do sekce stránky, kde se nacházejí kompletní videoškolení metodiky PRINCE2. V případě, že se po zakoupení učebnice rozhodnete absolvovat i certifikované školení APMG PRINCE2 Foundation, bude Vám odečtena celá hodnota manuálu z ceny školení.

Česká verze manuálu je k dispozici za cenu 975 Kč (cena bez DPH).

Tuto publikaci získávají všichni zájemci, kteří si u nás objednají školení PRINCE2 Foundation, objednat si ji můžete také telefonicky nebo emailem.

PRINCE2® & PRINCE® are registered trade marks of the Cabinet Office.