MENU
zájem o kategorii

Databáze


Rozvoj hromadného zpracování dat a potřeba zpracování stále většího a většího množství informací vedl ke vzniku a rozvoji databázových systémů. Data již nejsou organizována v izolovaných souborech, ale v komplikovanější centrálně zpracovávané struktuře dat – v databázi. Každá náročnější aplikace dnes potřebuje využívat služeb databází. Proto je nabídka našich databázových školení široká a reaguje často na jejich aktualizace. Jsou to především kurzy pro databáze Microsoft SQL, Oracle, Sybase a IBM DB2 (instalace, správa a administrace, troubleshooting, upgrade, programování apod.).


Kurzy:
novinka Apache Cassandra (CASS1)
IBM DB2 UDB administrace (DB2A)
IBM DB2 UDB - jazyk SQL (DB2B)
Microsoft MS Access - práce s programem (MSA1)
Microsoft Microsoft SQL Server - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - administrace databáze (MSQL1)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014/2016 - administrace databáze (MSQL1A)
Oracle MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)
Oracle novinka MySQL - instalace a administrace serveru (MYSQL3)
Oracle Oracle databáze: Úvod do SQL (ORA1)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)
Ostatní Jazyk SQL - úvod do dotazování (SQL0)
Microsoft Microsoft SQL Server - základní přehled (SQLU)
Microsoft Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET (ADO)
IBM novinka DB2 UDB - pokročilá administrace (DB2C)
IBM novinka DB2 UDB - pokročilé programování (DB2E)
Microsoft Querying Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10774)
Microsoft Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10775)
Microsoft Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10777)
Microsoft Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2008 Transact-SQL (MOC2778)
Microsoft Maintaining a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6231)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Integration Services (MOC6235)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services (MOC6236)
Microsoft MS Access - návrh a tvorba databáze (MSA2)
Microsoft MS Access - přístup k datům a jejich analýza výběrovými dotazy (MSA5)
Microsoft novinka MS Access a dotazy - Workshop (MSAWD)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
Microsoft Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
Microsoft Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2005/2008 (MSQL17)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)
Microsoft Developing Microsoft SQL Server Databases (MSQL2B)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - Analysis Services (MSQL4)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - Analysis Services (MSQL4A)
Microsoft Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
Microsoft Novinky v Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014 (MSQLA)
Microsoft Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
Oracle MySQL - pokročilé dotazování v SQL (MYSQL1)
Oracle MySQL - pokročilá administrace (MYSQL4)
Microsoft MS Office - využití informací z databází: relační databáze (OFDB)
Oracle Oracle databáze: XML v PL/SQL (ORA10)
Oracle novinka Oracle Security (ORA11)
Oracle Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)
Oracle novinka Oracle databáze: Úvod do OLAP (ORA14)
Oracle Oracle databáze: programování v PL/SQL (ORA1B)
Oracle novinka Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL (ORA1C)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – pokročilý kurz (ORA5)
Microsoft Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
Microsoft Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Oracle Přehled databázového systému MySQL (SQL5)
Oracle Implementace celého řešení MySQL (SQL7)
Microsoft Programování v jazycích SQL a Visual Basic (SQLVB)
Microsoft novinka Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
IBM novinka DB2 UDB - optimalizace databáze (DB2D)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server 2014 - Návrh databázového řešení (MOC20465)
Microsoft MS Access - pokročilé formuláře (MSA6)
Microsoft novinka MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI)
Microsoft novinka MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Oracle novinka Performance tuning - optimalizace výkonu v MySQL (MYSQL2)
Oracle MySQL Cluster - řešení vysoké dostupnosti (MYSQL5)
Oracle Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací (ORA8)
Oracle novinka Oracle databáze: Optimalizace a ladění výkonnosti serveru (ORA9)
Oracle novinka Oracle databáze: Data Guard administrace (ORADG)
Microsoft Designing a implementace OLAP v SQL serveru (SQL4)