MENU
záujem o kategóriu

Databáze


Kurzy:
IBM DB2 UDB administrácia (DB2A)
IBM DB2 UDB programovanie (DB2B)
Microsoft new Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů (MOC20461)
Microsoft MS Access - práce s programem (MSA1)
Microsoft Microsoft SQL Server - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - administrace databáze (MSQL1)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014/2016 - administrace databáze (MSQL1A)
Oracle MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)
Oracle new MySQL - instalace a administrace serveru (MYSQL3)
Oracle Oracle databáze: Úvod do SQL (ORA1)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)
Ostatní Jazyk SQL - úvod (SQL0)
Microsoft Microsoft SQL Server - základní přehled (SQLU)
Microsoft Programovanie pomocou knižnice ADO.NET (ADO)
IBM new DB2 UDB - pokročilá administrace (DB2C)
IBM new DB2 UDB - pokročilé programování (DB2E)
Microsoft Querying Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10774)
Microsoft Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10775)
Microsoft Developing Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10776)
Microsoft Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10777)
Microsoft Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10778)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014 - Administrace databázového serveru (MOC20462)
Microsoft new Microsoft SQL Server 2014 - Implementace Data Warehouse (MOC20463)
Microsoft new Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba a vývoj databáze (MOC20464)
Microsoft Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2008 Transact-SQL (MOC2778)
Microsoft Maintaining a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6231)
Microsoft Implementing a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6232)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Integration Services (MOC6235)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services (MOC6236)
Microsoft MS Access - návrh a tvorba databáze (MSA2)
Microsoft MS Access - přístup k datům a jejich analýza výběrovými dotazy (MSA5)
Microsoft new MS Access a dotazy - Workshop (MSAWD)
Microsoft new Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
Microsoft Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
Microsoft Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2005/2008 (MSQL17)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)
Microsoft new Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)
Microsoft Developing Microsoft SQL Server Databases (MSQL2B)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - Analysis Services (MSQL4)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - Analysis Services (MSQL4A)
Microsoft Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
Microsoft Novinky v Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014 (MSQLA)
Microsoft Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
Oracle MySQL - pokročilé dotazování v SQL (MYSQL1)
Oracle new MySQL - pokročilá administrace (MYSQL4)
Microsoft MS Office - využití informací z databází: relační databáze (OFDB)
Oracle Oracle databáze: XML v PL/SQL (ORA10)
Oracle new Oracle Security (ORA11)
Oracle Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)
Oracle new Oracle databáze: Úvod do OLAP (ORA14)
Oracle Oracle databáze: programování v PL/SQL (ORA1B)
Oracle new Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL (ORA1C)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – pokročilý kurz (ORA5)
Microsoft Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
Microsoft Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Oracle Přehled databázového systému MySQL (SQL5)
Oracle Implementácia a administrácia MySQL (SQL7)
Microsoft Programování v jazycích SQL a Visual Basic (SQLVB)
Microsoft new Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
IBM new DB2 UDB - optimalizace databáze (DB2D)
Microsoft new Microsoft SQL Server 2014 - Návrh databázového řešení (MOC20465)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014 - Implementace datových modelů a reportů (MOC20466)
Microsoft new Microsoft SQL Server 2014 - Návrh Self-Service Business Intelligence a Big Data řešení (MOC20467)
Microsoft MS Access - pokročilé formuláře (MSA6)
Microsoft new MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI)
Microsoft new MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW)
Microsoft new Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Oracle new Performance tuning - optimalizace výkonu v MySQL (MYSQL2)
Oracle new MySQL Cluster - řešení vysoké dostupnosti (MYSQL5)
Oracle Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací (ORA8)
Oracle new Oracle databáze: Optimalizace a ladění výkonnosti serveru (ORA9)
Oracle new Oracle databáze: Data Guard administrace (ORADG)
Microsoft Designing a implementace OLAP v SQL serveri (SQL4)