MENU
zájem o kategorii

Microsoft SQL


Kurzy:
Microsoft novinka Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba dotazů (MOC20461)
Microsoft Microsoft SQL Server - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - administrace databáze (MSQL1)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014/2016 - administrace databáze (MSQL1A)
Ostatní Jazyk SQL - úvod do dotazování (SQL0)
Microsoft Microsoft SQL Server - základní přehled (SQLU)
Microsoft Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET (ADO)
Microsoft Querying Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10774)
Microsoft Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10775)
Microsoft Developing Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10776)
Microsoft Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10777)
Microsoft Implementing Data Models and Reports with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10778)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014 - Administrace databázového serveru (MOC20462)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server 2014 - Implementace Data Warehouse (MOC20463)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server 2014 - Tvorba a vývoj databáze (MOC20464)
Microsoft Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2008 Transact-SQL (MOC2778)
Microsoft Maintaining a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6231)
Microsoft Implementing a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6232)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Integration Services (MOC6235)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services (MOC6236)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
Microsoft Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
Microsoft Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2005/2008 (MSQL17)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - Analysis Services (MSQL4)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - Analysis Services (MSQL4A)
Microsoft Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
Microsoft Novinky v Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014 (MSQLA)
Microsoft Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
Microsoft MS Office - využití informací z databází: relační databáze (OFDB)
Microsoft Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
Microsoft Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Microsoft Programování v jazycích SQL a Visual Basic (SQLVB)
Microsoft novinka Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server 2014 - Návrh databázového řešení (MOC20465)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014 - Implementace datových modelů a reportů (MOC20466)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server 2014 - Návrh Self-Service Business Intelligence a Big Data řešení (MOC20467)
Microsoft novinka Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Microsoft Designing a implementace OLAP v SQL serveru (SQL4)