MENU
Úvod
Kurzy
MySQL - Základy jazyka SQL
zájem o kurz

MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)

Kurz naučí účastníky základům jazyka SQL v prostředí databázového systému MySQL. Účastníci si vysvětlí, jak jsou data v databázích ukládána, ukáží si příkazy pro manipulaci s daty v tabulkách a především dotazování na data pomocí příkazu SELECT. Dále se naučí složitější možnosti dotazování, jako je spojování tabulek, podmínky v dotazech a využití funkcí. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky s jazykem SQL.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeMySQL
Oracle

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • Úvod do prostředí MySQL - historie, změny, představení platformy MySQL, výhody a nevýhody
  • Základy jazyka SQL - syntaxe, výrazy, komentáře, ukázkové příkazy, vytvoření databáze, case sensitivity v závislosti na platformě
  • Struktura tabulky - datové typy: číselné, znakové, binární, hodnota NULL, vytvoření a smazání tabulky
  • Příkazy pro práci s daty - INSERT, UPDATE, DELETE
  • Základy příkazu SELECT - FROM, datové zdroje, pojmenování sloupců ve výsledcích, klauzule ORDER BY, LIMIT
  • Podmínka WHERE - příkazy AND, OR, NOT, IN, BETWEEN atd., práce s NULL
  • Spojování tabulek - důvody, principy, příkazy JOIN - LEFT, RIGHT, INNER, OUTER, CROSS, NATURAL
  • Spojování dotazů - UNION, INTERSECT
  • Základy indexů - využití, princip, PRIMARY KEY, přidání indexů
  • Úvod do funkcí a poddotazů - built-in funkce, agregační funkce, poddotazy EXISTS a NOT EXISTS

Předpokládané znalosti: Základní znalost principů relačních databází a práce na PC v OS Windows/Linux

!!!!Garantovaný termín 12.-13.11. proběhne v anglickém jazyce. Guaranteed term 12.-13.11. will take place in English!!!!

Termíny kurzu:

03.06. 04.06.2019 Brno
7 200 Kč (bez DPH)
11.06. 12.06.2019 Praha
7 200 Kč (bez DPH)
26.06. 27.06.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat
01.07. 02.07.2019 Praha 7 200 Kč (bez DPH) objednat
24.07. 25.07.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat
31.07. 01.08.2019 Praha 7 200 Kč (bez DPH) objednat
20.08. 21.08.2019 Brno 7 200 Kč (bez DPH) objednat
28.08. 29.08.2019 Praha 7 200 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: