MENU
Úvod
Kurzy
Implementace celého řešení MySQL
zájem o kurz

Implementace celého řešení MySQL (SQL7)

Kurz je určen pro vývojáře nebo administrátory databází, kteří se chtějí seznámit s implementací SQL v prostředí MySQL, se správou MySQL, s vytvářením a zabezpečováním databází. Kurz ve zrychlené formě probírá všechna témata potřebná pro nasazení MySQL serveru a vytvoření funkční databáze na této platformě.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeMySQL
Oracle

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 4 dny

Náplň kurzu:

  • Proč volit MySQL
  • Instalace, konfigurace, spouštění: stažení MySQL, MyODBC, instalace, konfigurace zdroje dat ODBC
  • Úvodní konfigurace serveru - program WinMySqlAdmin, klient MySQL, seznámení s ukázkovou databází, syntaxe zadávání příkazů z klienta MySQL, editor příkazového řádku
  • Ukázky programovacích rozhraní: napojení na C, napojení na Visual C++
  • Úvod do administrace MySQL: Adresář dat MySQL, systém souborů, stavové soubory a soubory protokolů, změna umístění adresáře dat, databází, tabulek a protokolů
  • Tabulky přístupových oprávnění, hesla, účty, startování a ukončování serveru, zálohování, replikace, zabezpečená připojení
  • SQL v MySQL - základní příkazy SQL (Select, Insert, Update, Delete), proměnné SQL, agregační dotazy, získávání informací z více tabulek, podmínky WHERE, GROUP BY, ORDER BY
  • MySQL - datové typy, operátory, výrazy, konverze, manipulační akce s databází a tabulkami, indexy, spojení (joins), poddotazy, uniony, operace nad více tabulkami
  • Transakce, nevlastní klíče a referenční integrita, fulltextové vyhledávání, optimalizace dotazů

Předpokládané znalosti:

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 500 Kč

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

05.02. 08.02.2018 Ostrava
12 900 Kč (bez DPH)
06.02. 09.02.2018 Praha
12 900 Kč (bez DPH)
06.02. 09.02.2018 Brno
12 900 Kč (bez DPH)
12.02. 15.02.2018 Bratislava 520 EUR (bez DPH) objednat
27.02. 02.03.2018 Brno 12 900 Kč (bez DPH) objednat
06.03. 09.03.2018 Praha 12 900 Kč (bez DPH) objednat
06.03. 09.03.2018 Bratislava 520 EUR (bez DPH) objednat
19.03. 22.03.2018 Košice 520 EUR (bez DPH) objednat
26.03. 29.03.2018 Bratislava 520 EUR (bez DPH) objednat
26.03. 29.03.2018 Brno 12 900 Kč (bez DPH) objednat
27.03. 30.03.2018 Praha 12 900 Kč (bez DPH) objednat