MENU
Úvod
Kurzy
Oracle databáze: Úvod do SQL
zájem o kurz

Oracle databáze: Úvod do SQL (ORA1)

Kurz Introduction to Oracle SQL je určen pro uživatele databází Oracle8i, 9i, 10g, 11g, 12c. Seznamuje s technologií Oracle Database s principy relační databáze a programovacím jazykem SQL. Studenti se naučí pracovat s jazykem SQL, získají znalosti nutné k zadání dotazů, naučí se vytvářet databázové objekty. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeOracle
Oracle

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod, odlišení příkazů SQL a příkazů SQL*Plus; přihlášení do databáze pomocí aplikace iSQL*Plus; ovládání aplikace SQL*Plus a SQL Developer, použití operátorů SET
 • Vyhledání dat pomocí příkazu SQL SELECT; Použití aritmetických operátorů a operátorů řetězení v příkazech SQL; použití klauzule WHERE k výběru specifických řádků; použití logických výrazů v klauzuli WHERE; použití výrazu LIKE k porovnání textových hodnot; logické podmínky AND, OR, NOT; priorita operátorů
 • Zadání kartézského součinu - CROSS JOIN; zadání přirozeného spojení - NATURAL JOIN; omezení přirozeného spojení na vyjmenované sloupce – JOIN USING; zadání obecného spojení – JOIN ON; spojení tří a více tabulek; levé, pravé a plné vnější LEFT, RIGHT a FULL OUTER JOIN
 • Řazení výsledných řádků pomocí klauzule ORDER BY
 • Popis a použití skupinových funkcí; seskupování řádků pomocí klauzulí GROUP BY; filtrování výsledných řádků pomocí klauzule HAVING; klauzule ROLLUP, CUBE, GROUPING
 • Použití funkcí typu DATE a numerických funkcí; použití funkce SYSDATE k načtení aktuálního data, implicitní formát; zavedení tabulky DUAL jako prostředku k zobrazení výsledků výrazu; správa dat v různých časových pásmech
 • Použití klíčového slova DISTINCT se skupinovými funkcemi; jak nakládají agregační funkce s hodnotou NULL; seskupení dat podle více než jednoho sloupce; jak se vyhnout neplatným dotazům pomocí skupinových funkcí
 • Doporučení pro používání poddotazů; různé typy poddotazů - jednořádkové poddotazy, skalární poddotazy; skupinové funkce v poddotazech; nekorektní příkazy v poddotazech; víceřádkové poddotazy; použití množinových operátorů IN, ANY a ALL ve spojení s poddotazy; vliv prázdné hodnoty ve výsledku poddotazu na vnější dotaz
 • Použití operátoru UNION ke sjednocení několika množin řádků, eliminace duplicitních řádků; použití operátoru UNION ALL k vyloučení eliminace duplicit; operátor INTERSECT; operátor MINUS
 • Používat příkazy DML INSERT, UPDATE,DELETE; používat příkazy DDL pro tvorbu tabulek, indexů,constraintů a view
 • Práce s flashback dotazy
 • Uložení příkazů SQL do dávkových souborů
 • Správa objektů pomocí pohledů datových slovníků
 • Řízení uživatelského přístupu
 • Hierarchické načtení dat; Podpora pro použití regulárních výrazů a nerozlišování velkých a malých písmen

Předpokládané znalosti: základní znalosti MS Windows

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 990 Kč

.

Termíny kurzu:

04.06. 06.06.2019 Praha
16 700 Kč (bez DPH)
04.06. 06.06.2019 Brno
16 700 Kč (bez DPH)
24.06. 26.06.2019 Praha 16 700 Kč (bez DPH) objednat
25.06. 27.06.2019 Brno 16 700 Kč (bez DPH) objednat
22.07. 24.07.2019 Praha 16 700 Kč (bez DPH) objednat
22.07. 24.07.2019 Brno 16 700 Kč (bez DPH) objednat
14.08. 16.08.2019 Praha 16 700 Kč (bez DPH) objednat
19.08. 21.08.2019 Brno 16 700 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: