MENU
Úvod
Kurzy
Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz
zájem o kurz

Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)

V kurzu získají administrátoři základní přehled o architektuře databázového serveru, o funkcích jednotlivých komponent, o instalaci a údržbě odpovídajícího software. Studenti se naučí vytvořit databázi, nastavovat parametry pro ukládání dat, monitorovat výkonnost databáze, spravovat uživatelská konta, databázi zálohovat a obnovovat. Pro školení je využívána poslední verze Oracle XE.

Kurz je zařazen v kategorii: DatabázeOracle
Oracle

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod Oracle databáze, nové rysy, role adminstrátora
 • Oracle přehled a architektura
 • Instalace Oracle Database Software a úvodní management
 • Tvorba databáze, systémové slovníky
 • Logická a fyzická struktura Oracle databáze
 • Kontrolní soubory a transakční logy - význam, správa transakcí a řešení uváznutí
 • Nástroje pro správu DB
 • Správa tablespace, segmentů a volného prostoru
 • Správa uživatelů, profilů a rolí
 • Správa objektů v datbázi
 • Manipulace s daty - základy SQL
 • Základy jazyka PL/SQL
 • Zabezpečení databáze
 • Oracle*Net - komunikace klient - server
 • Konfigurace Oracle Shared Server
 • Sledování výkonu databáze
 • Správa Undo oblasti
 • Koncepce zálohy a obnovy serveru
 • Zálohování a obnova Oracle databáze
 • Zálohování a obnova databáze s využitím Recovery Manageru

Předpokládané znalosti: základní znalost Oracle10g/11g/12c databáze na úrovni kurzu ORA1 popř. i ORA1B

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 1 400 Kč

.

Termíny kurzu:

13.06. 15.06.2018 Bratislava
680 EUR (bez DPH)
18.06. 20.06.2018
garantovaný termín
Praha, V Olšinách 75
17 400 Kč (bez DPH)
20.06. 22.06.2018 Brno 17 400 Kč (bez DPH) objednat
02.07. 04.07.2018 Bratislava 680 EUR (bez DPH) objednat
10.07. 12.07.2018 Brno 17 400 Kč (bez DPH) objednat
17.07. 19.07.2018 Praha 17 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: