MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib
zájem o kurz

Jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib (PY3)

.

Kurz je zařazen v kategoriích: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Základy, na nichž je postavena knihovna Numpy
 • Datové typy prvků, z nichž jsou tvořena pole
 • Konstruktory polí
 • Přetypování všech prvků v poli
 • Změna tvarů polí
 • Indexování prvků polí obsahem jiného pole
 • Vytváření „řezů“ z polí
 • Pole a relační operátory, výběr prvků pole na základě zadané podmínky
 • Matematické funkce aplikovatelné na prvky polí
 • Sčítání, odčítání a násobení matic
 • Výpočet determinantu a výpočet inverzní matice
 • Vyřešení systému lineárních rovnic
 • Vykreslování grafů s využitím knihoven NumPy a Matplotlib
 • Přidání popisků do grafů
 • Polární graf
 • Jednoduchý sloupcový graf i graf se dvěma skupinami sloupců
 • Zobrazení histogramu
 • Koláčový graf
 • Sloupcový graf se zobrazením odchylek (či chyb)
 • Graf s konturami

Předpokládané znalosti: Znalosti na úrovni základního kurzu

Časový rozvrh: 09:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Není vypsaný žádný termín.


Doporučené předchozí a návazné kurzy: