MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
zájem o kurz

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave (PY2)

.

Kurz je zařazen v kategoriích: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 1 den

Náplň kurzu:

  • Úvodní informace o BDD (behavior-driven development)
  • Základy jazyka Gherkin používaného pro specifikaci testovacích scénářů
  • Instalace knihovny Behave
  • Zápis jednotlivých testovacích scénářů
  • Specifikace výchozích podmínek
  • Objekt s kontextovými informacemi
  • Použití tabulek
  • Pokročilejší operace podporované knihovnou Behave

Předpokládané znalosti: Znalosti na úrovni základního kurzu

Časový rozvrh: 09:00 - 17:00


Termíny kurzu:

Není vypsaný žádný termín.


Doporučené předchozí a návazné kurzy: