MENU
Úvod
Kurzy
Projektové řízení
zájem o kurz

Projektové řízení (PR)

pro projektové manažery ze všech oborů nebo i pro vedoucí pracovníky, kteří často startují změny ve svých firmách s cílem naučit účastníky plánovat, realizovat, sledovat a vyhodnocovat reálné projekty ve svých firmách

Kurz je zařazen v kategoriích: Manažerské kurzy
Manažerské kurzyProjektové a procesní řízeníProjektové řízení
Ostatní

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

  • definice projektu, parametry projektu
  • projektové, liniové a maticové řízení
  • fáze a cyklus projektu
  • pravomoci projektového manažera, složení proj.týmu
  • porady projektového týmu
  • nástroje na řízení projektu
  • norma projektového řízení: PBS,WBS,OBS
  • řízení rizik projektu, řízení změn
  • grafické metody popisu projektu

Předpokládané znalosti:

.

Termíny kurzu:

Není vypsaný žádný termín.