MENU
Úvod
Kurzy
Cinema 4D - základní kurz
zájem o kurz

Cinema 4D - základní kurz (C4D1)

O produktu: Program od německé firmy Maxon, která společně spolupracuje s CAD aplikacemi a také s Adobe After Effects. Cinema 4D je robustní program, který je velice uživatelsky přívětivý a jednoduchý pro ovládání. Obsahuje několik modulů jako je Body Paint, Sculpting, Animace, Modelování nebo dokonce Motion Tracking. Obsahuje svůj vlastní renderovací engine, který může mít několik nastavení od standardního až po fyzikální. Podporuje globální osvětlení, materiály a také širokou knihovnu s přednastavenými projekty nebo materiály plné textur i použitelné projekty. Kdo může kurz absolvovat? – kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se chtějí dozvědět o 3D světě, tak aby si mohli odnést náležité znalosti a postupy, které mohou uplatnit dále při tvorbě animací, efektů, případně v postprodukci při tvorbě jednodušších projektů. Výstup kurzu: Základní přehled o objektech v Cinema4D, jednoduché modelování objektů a další úpravy, schopnost aplikovat materiály na cílové objekty a upravování dílčích vlastností. Příprava scény, konfigurace projektu, osvícení scény a práce s kamerou. Jednoduché klíčování snímků animace a práce s časovou osou. Aplikace fyzikálních vlastností na objekty, interakce s dalšími objekty s kombinací modulem MoGraph a přídavkem efektorů. Simulace oděvu, práce s částicemi v propojení efektorů. V poslední řadě správná konfigurace renderování a příprava na výstup dle požadavků.

Kurz je zařazen v kategorii: Grafika a video3D Grafika
MAXON Computer

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • První den
 • 1. Prvotní seznámení
 •  úvod do 3D grafiky
 •  instalace, konfigurace Cinema 4D
 •  jednotlivé moduly, rozhraní aplikace, přepínání náhledů, správce objektů, nastavení projektu
 • 2. Modelování
 •  vkládání základních objektů, jejich vlastnosti, nastavení a hierarchie objektů
 •  editace objektů
 •  režim bodů, hran, polygonů, nástroje pro výběr
 •  základní transformace (velikost, rotace, posun)
 •  nástroje pro modelování (zkosení hran, vytažení, optimalizace objektu …)
 •  práce s generátory (HyperNURBS, protažení, vytažení)
 •  modelovací generátory (symetrie, metaball, boolovské operace, atomová mřížka…)
 •  křivky – popis a jejich vlastnosti, aplikace generátorů na křivky
 • 3. Materiály a textury
 •  seznámení s vlastnostmi materiálů
 •  editace dílčích vlastností materiálů
 •  aplikace materiálů na objekty
 •  vkládání textur, promítání textur na objekty a typy projekce
 • 4. Scéna
 •  seskupování objektů, společné osy, zobrazení ve scéně
 •  kompozice scény, podlaha, obloha, fyzikální obloha
 •  základní práce se světly, nastavení
 •  jednoduché použití kamery
 • 5. Animace
 •  časová osa, správce časové osy
 •  vkládání klíčových snímků, editace snímků

 • Druhý den
 • 6. Editor uzlů – Xpresso
 •  práce s uživatelskými daty
 • 7. Modul MoGraph
 •  jednotlivé prvky modulu MoGraph
 •  použití vybraných prvků
 •  popis efektorů a následná aplikace
 • 8. Úvod do dynamiky těles
 •  popis jednotlivých fyzikálních vlastností
 •  kolize objektů, tuhá a měkká tělesa
 •  použití cache paměti
 • 9. Simulace
 •  simulace oděvu
 •  základní parametry generátoru částic
 •  efektory částic
 •  generování objektů, aplikování dynamiky těles
 • 10. Renderování
 •  seznámení s renderovacím enginem
 •  nastavení parametrů, výstupní formáty, video-animace
 •  export do jiných formátů, příprava do Adobe After Effects

Předpokládané znalosti: Základní znalost 2D grafiky, grafické formáty, barvy, popřípadě komprese

.

Termíny kurzu:

Není vypsaný žádný termín.