MENU
Úvod
Kurzy
Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET
zájem o kurz

Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET (ADO)

Kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit programovat databázové aplikace pomocí knihovny ADO.NET na platformě .NET Framework. Naučíte se zde připojovat na SQL server a jiné datové zdroje, spouštět příkazy, vytvářet databázové struktury, používat DataSet, pracovat s XML dokumenty a vytvářet XML webové služby pro manipulaci s daty.

Kurz je zařazen v kategoriích: ProgramováníC#
DatabázeMicrosoft SQL
ProgramováníVB .NET
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

  • Databázové aplikace a ADO.NET - návrh databázových aplikací, architektura knihovny ADO.NET, ADO.NET versus XML
  • Připojení na datový zdroj - .NET data provider, připojení na SQL server, připojení na OLEDB datový zdroj, správa připojení, správa výjimek, connection pooling
  • Práce v připojeném režimu - objekty Connection a Command, ConnectionString,
  • Spouštění datových příkazů - práce v připojeném režimu, stored procedury, dávky, objekt DataRead
  • Transakce - úvod do transakcí, lokální a distribuované transakce, izolace transakcí
  • Práce v odpojeném režimu - objekty DataSet a DataTable, připojení a uložení objektu DataSet, definice datových vazeb, modifikace dat, třídění a filtrování
  • Čtení a zápis XML - vytvoření XSD schématu, načtení schématu a dat do objektu DataSet, zápis XML z objektu DataSet
  • Vytváření objektů DataSet z existujících datových zdrojů - použití objektu DataAdapter, modifikace dat, správa konfliktů
  • Vytvoření a použití webové služby která používá ADO.NET - webová služba poskytující data

Předpokládané znalosti:
Znalost základů jazyka SQL
Znalost některého .NET jazyka, například C# nebo VisualBasic .NET

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Není vypsaný žádný termín.


Doporučené předchozí a návazné kurzy: