MENU
zájem o kategorii

Bezpečnost IT


Bezpečnost v oblasti IT, sítí a internetu je každým rokem důležitější. S nárůstem počtu kritických aplikací se výrazně zvýšily hrozby související se zneužitím, ztrátou dat, výpadky případně až zhroucením těchto systémů. To samo o sobě může generovat nedozírné škody a při delší nefunkčnosti ohrozit až existenci daných organizací. Proto je potřeba věnovat dané oblasti nezbytnou pozornost. Je nutné identifikovat rizika a naučit se jim čelit. V našich školeních z této oblasti se budete věnovat hrozbám a rizikům, základům šifrování, bezpečnostním funkcím a technologiím, řízení bezpečnosti v různých sítích a na internetu, obraně operačních systémů, virové problematice, právním a etickým problémům počítačové bezpečnosti apod.
Nabízíme také školení pro marketingové analýzy na internetu – Google analytics apod.


Kurzy:
Ostatní Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled (BPS)
Ostatní Ochrana dat ve virtuálním světě (ODV)
Ostatní Bezpečnost IT systémů a počítačových sítí (RK7)
CISCO CISCO ASA firewall (ASA)
novinka Bezpečnost počítačových sítí a systémů (BPS2)
CISCO CISCO PIX a ASA – zabezpečení sítí (CPAF)
Check Point Check Point FireWall 1 and SmartDefense (CPF)
Ostatní Elektronický podpis v praxi administrátora (ESA)
Ostatní Etický hacking (HACK1)
Ostatní Hacking v praxi – síťová bezpečnost (HACK1A)
Ostatní Zabezpečení bezdrátových sítí WiFi a Bluetooth (HACK2)
CISCO Implementing Cisco IOS Network Security (CCNA Security BootCamp) (IINS)
Ostatní Bezpečnost sítí na Internetu/Intranetu (IN5)
Ostatní Bezpečnost sítí v intranetu/internetu - pro pokročilé (IN5B)
Ostatní Systém managementu informační bezpečnosti dle nové normy ISO/IEC 27001:2013 (IS1)
Ostatní Úvod do systému managementu (IT) služeb (IS2)
Microsoft MS ISA Server - zabezpečení podnikových sítí (ISA)
CISCO Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW)
IBM Lotus Domino - bezpečnost elektronické komunikace (LDB)
Ostatní Linux - zabezpečení serveru a síťové komunikace (LXS1)
Novell Zabezpečení sítí Novell NetWare (NWS)
Ostatní PGP - zabezpečení PC a elektronické komunikace (PGP)
Ostatní Elektronický podpis a PKI (PKI)
Microsoft Obrana operačního systému a sítí Windows Server 2003/2008 (WDF1)
Check Point Check Point Security Administration NGX (CPF2)
Ostatní Mistrovství v etickém hackingu (HACK3)
Ostatní Analýza útoků pro experty (HACK4)