MENU
Úvod
Kurzy
Jazyk C# - základy programování
záujem o kurz

Jazyk C# - základy programování (CS1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním v jazyce C#. Po představení základních aspektů jazyka je důraz kladen na objektově orientované programování. Díky obrovské popularitě a rozšířenosti jazyka C# a platformy .NET je tento kurz velmi vhodným základem k tvorbě profesionálních a praktických aplikací pro jakéhokoliv programátora.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníC#
Microsoft

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 4 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do platformy .NET - představení, výhody, historie a vývoj, vývojové prostředí
 • Představení jazyka C# - struktura programu, syntaxe, "Hello World", doporučené postupy, kompilace a běh programu
 • Proměnné - běžné datové typy, jmenné konvence, uživatelské datové typy, konverze
 • Příkazy jazyka - výrazy, operátory, přiřazení
 • Řídící konstrukce - podmínky, cykly
 • Metody (funkce) - použití, parametry metod, přetěžování, předání parametrů referencí
 • Pole - deklarace a použití, jednorozměrná a vícerozměrná pole, práce s poli
 • Základy objektově oritentovaného programování (OOP) - objektový model, třída, zapouzdření, metody, reference, hierarchie objektů
 • Práce s objekty - vytvoření instance, zničení, kontruktor/destruktor, práce s pamětí
 • Dědičnost - odvození třídy, polymorfismus, virtuální metody, interface (rozhraní), abstraktní třídy
 • Delegáti a událostní programování - singlecast/multicast delegáty, callback, události (event)
 • Výjimky (Exceptions) - Strukturované zpracování výjimek, Exception Class, příkazy try, catch a finally, debbuging

Predpokladané znalosti:
Znalost programování v jiném programovacím jazyce (C, C++, Java, VisualBasic ...)
Úplným začátečníkům lze doporučit nejdříve absolvovat alespoň některý z kurzů C1, C2, VBNET1

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00


Termíny kurzu:

22.10. 25.10.2018 Bratislava
490 EUR (bez DPH)
29.10. 01.11.2018 Brno
12 500 CZK (bez DPH)
05.11. 08.11.2018 Praha
12 500 CZK (bez DPH)
06.11. 09.11.2018 Ostrava 12 500 CZK (bez DPH) objednať
06.11. 09.11.2018 Košice 490 EUR (bez DPH) objednať
13.11. 16.11.2018 Bratislava 490 EUR (bez DPH) objednať
20.11. 23.11.2018 Brno 12 500 CZK (bez DPH) objednať
03.12. 06.12.2018 Košice 490 EUR (bez DPH) objednať
04.12. 07.12.2018 Praha 12 500 CZK (bez DPH) objednať
04.12. 07.12.2018 Ostrava 12 500 CZK (bez DPH) objednať
10.12. 13.12.2018 Bratislava 490 EUR (bez DPH) objednať
18.12. 21.12.2018 Brno 12 500 CZK (bez DPH) objednať
29.12.2018 01.01.2019 Praha 12 500 CZK (bez DPH) objednať
07.01. 10.01.2019 Bratislava 490 EUR (bez DPH) objednať
08.01. 11.01.2019 Brno 12 500 CZK (bez DPH) objednať
21.01. 24.01.2019 Praha 12 500 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: