MENU
záujem o kategóriu

Microsoft Dynamics


Kurzy:
Microsoft Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80043)
Microsoft Úvodní konfigurace aplikace Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80435)
Microsoft Představení Microsoft Dynamics NAV 2013 pro začátečníky (MOC80439)
Microsoft MS Dynamics workshop– úvod do systému (NAV01)
Microsoft C/Side Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013 (.)
Microsoft Finance in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80041)
Microsoft Application Setup in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80049)
Microsoft Fixed Assets in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80256)
Microsoft Inventory Management in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80257)
Microsoft Trade in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80258)
Microsoft Warehouse Management in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80259)
Microsoft Multi Site Operations in Microsoft Dynamics NAV 2009 (MOC80263)
Microsoft Reportování v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80433)
Microsoft Dlhodobý majetok v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80434)
Microsoft Microsoft Dynamics NAV 2013 - Instalace a konfigurace (MOC80438)
Microsoft Obchod v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80440)
Microsoft Základy financí v Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80534)
Microsoft Financie v Microsoft Dynamics NAV 2013 pre pokročilých (MOC80535)
Microsoft MS Dynamics workshop – design (NAV02)
Microsoft MS Dynamics workshop – správa systému (NAV03)
Microsoft MS Dynamics workshop – finance (NAV04)
Microsoft MS Dynamics workshop – zdroje (NAV05)
Microsoft MS Dynamics workshop – nákup a závazky (NAV06)
Microsoft MS Dynamics workshop – prodej a pohledávky (NAV07)
Microsoft MS Dynamics workshop – projekty (NAV08)
Microsoft MS Dynamics workshop – správce vztahů (NAV09)
Microsoft MS Dynamics workshop – výroba (NAV10)
Microsoft MS Dynamics workshop – zásoby (NAV11)
Microsoft C/Side Solution Development in Microsoft Dynamics NAV 2013 (MOC80437)