MENU
Úvod
Kurzy
Obecný jazyk C - programování
zájem o kurz

Obecný jazyk C - programování (C1)

Kurz seznamuje účastníky se základy programovacího jazyka C, tak jak ho implementuje norma ANSI, platná pro všechny platformy (Windows, Linux, Unix ...). Tím získají účastníci důležitý základ pro práci a další rozvoj nejen v jazycích C/C++, ale i v mnoha dalších klonech, které ze syntaxe jazyka C vycházejí (Java, PHP, Perl, Javascript ...). Standardně je výuka vedena v prostředí MS Windows, ale podle zájmu studentů je možné pro tento kurz využít i konkrétní požadovaný překladač nebo prostředí OS Linux. Všechny probírané techniky jsou platformně univerzální.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníC/C++
Ostatní

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Základní pojmy - zdrojové a hlavičkové soubory, vývojové prostředí, překladače, rozdíly mezi C a C++
 • První začátky - syntaxe , základní datové typy, operátory, aritmetické výrazy, "Hello World", komentáře
 • Řídicí příkazy - cykly (for, while, do-while), podmínky (if); příkazy switch, case, goto, return
 • Terminálový vstup a výstup - znakový a formátovaný vstup a výstup, funkce z hlavičkového souboru stdio.h
 • Funkce - definice, deklarace, parametry, návratová hodnota, funkce „main“ a její parametry
 • Práce se soubory - otevírání a zavírání souborů, základní operace se soubory
 • Preprocesor - význam, direktivy podmíněného překladu, vložení hlavičkového souboru, direktiva #include a #define, makra
 • Pointery (ukazatele) - princip ukazatelů, použití, pointer typu void, pole (jedno i vícerozměrné), pointer jako parametr funkce (předávání parametru hodnotou vs. odkazem), pointer na funkci
 • Práce s pamětí v jazyce C , dynamická alokace pamětí (malloc), paměťové třídy (static, extern, register), struktury
 • Řetězce - práce s řetězci, funkce z hlavičkového souboru string.h
 • Bitové operace - binární or, and, xor; bitové rotace, reálné využití

Předpokládané znalosti: znalost obecných zásad programování, výhodou zkušenost s jiným programovacím jazykem

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 200 Kč


Termíny kurzu:

24.10. 26.10.2018 Brno
10 200 Kč (bez DPH)
31.10. 02.11.2018 Praha
10 200 Kč (bez DPH)
12.11. 14.11.2018 Bratislava
410 EUR (bez DPH)
12.11. 14.11.2018 Brno 10 200 Kč (bez DPH) objednat
21.11. 23.11.2018 Ostrava 10 200 Kč (bez DPH) objednat
21.11. 23.11.2018 Praha 10 200 Kč (bez DPH) objednat
27.11. 29.11.2018 Košice 410 EUR (bez DPH) objednat
10.12. 12.12.2018 Bratislava 410 EUR (bez DPH) objednat
12.12. 14.12.2018 Ostrava 10 200 Kč (bez DPH) objednat
12.12. 14.12.2018 Brno 10 200 Kč (bez DPH) objednat
18.12. 20.12.2018 Praha 10 200 Kč (bez DPH) objednat
19.12. 21.12.2018 Košice 410 EUR (bez DPH) objednat
07.01. 09.01.2019 Bratislava 410 EUR (bez DPH) objednat
08.01. 10.01.2019 Brno 10 200 Kč (bez DPH) objednat
16.01. 18.01.2019 Praha 10 200 Kč (bez DPH) objednat
29.01. 31.01.2019 Bratislava 410 EUR (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: