MENU
Úvod
Kurzy
MS Visual Basic .NET - základy programování
zájem o kurz

MS Visual Basic .NET - základy programování (VBNET1)

Kurz seznámí účastníky se základy programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento moderní objektově orientovaný programovací jazyk na platformě .NET vychází z původní syntaxe staršího jazyka Visual Basic. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a v úvodu se věnuje základům, jako jsou proměnné, funkce, řídící struktury a práce s textovými řetězci. Druhá část kurzu je potom věnována objektově orientovanému programování v jazyce VB.NET a vysvětluje práci s objekty, popisuje třídy, vlastnosti, metody, základy dědičnosti a polymorfismu a ukazuje praktické využití objektů při tvorbě kódu programu.
Kurz je rovněž vhodný jako základ pro absolvování pokročilejších kurzů programování na platformě .NET.

Kurz je zařazen v kategorii: ProgramováníVB .NET
Microsoft

Náročnost kurzu: začátečník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do Visual Basic .NET - pracovní prostředí (Visual Studio), založení projektu
 • Představení platformy .NET - základní koncepty, rozdíl VB a VB.NET
 • Proměnné - datové typy, deklarace, rozsah platnosti, konverze
 • Jmenné prostory - namespace, význam a použití
 • Příkazy jazyka - bloky programu, podmiňovací výrazy, cykly
 • Funkce a procedury - vytvoření, předávání parametrů, návratové hodnoty, platnost proměnných
 • Pole a kolekce - deklarace a inicializace pole, procházení, vícerozměrná pole, práce s kolekcemi
 • Práce s textem a řetězci - metody a vlastnosti pro práci s řetězci, práce s jednotlivými znaky
 • Objektově orientované programování - třídy, vlastnosti a metody, dědičnost, polymorfismus, přetěžování metod
 • Vytvoření objektu - konstruktor, životní cyklus objektu, garbage collector
 • Úvod do ošetření chyb - výjimky, vyvolání a zachytávání výjimek
 • Ladění programu - debugging

Předpokládané znalosti: Orientace v základních programovacích technikách (smyčky, podmínky ...) a znalost prostředí Windows

V ceně kurzu je publikace v hodnotě: 400 Kč

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

23.07. 25.07.2018 Praha
9 400 Kč (bez DPH)
30.07. 01.08.2018 Bratislava
370 EUR (bez DPH)
20.08. 22.08.2018 Brno
9 400 Kč (bez DPH)
20.08. 22.08.2018 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednat
21.08. 23.08.2018 Praha 9 400 Kč (bez DPH) objednat
10.09. 12.09.2018 Ostrava 9 400 Kč (bez DPH) objednat
10.09. 12.09.2018 Košice 370 EUR (bez DPH) objednat
12.09. 14.09.2018 Brno 9 400 Kč (bez DPH) objednat
17.09. 19.09.2018 Praha 9 400 Kč (bez DPH) objednat
19.09. 21.09.2018 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednat
09.10. 11.10.2018 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednat
10.10. 12.10.2018 Brno 9 400 Kč (bez DPH) objednat
15.10. 17.10.2018 Praha 9 400 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: