MENU
záujem o kategóriu

MS SQL 2005/2008


Kurzy:
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - administrace databáze (MSQL1)
Ostatní Jazyk SQL - úvod (SQL0)
Microsoft Microsoft SQL Server - základní přehled (SQLU)
Microsoft Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2008 Transact-SQL (MOC2778)
Microsoft Maintaining a Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Database (MOC6231)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Integration Services (MOC6235)
Microsoft Implementing and Maintaining Microsoft® SQL Server® 2008 Reporting Services (MOC6236)
Microsoft Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
Microsoft Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2005/2008 (MSQL17)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)
Microsoft new Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - Analysis Services (MSQL4)
Microsoft Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
Microsoft Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
Microsoft Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
Microsoft Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Microsoft new Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
Microsoft new Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Microsoft Designing a implementace OLAP v SQL serveri (SQL4)