MENU
Úvod
Kurzy
MySQL - instalace a administrace serveru
new záujem o kurz

MySQL - instalace a administrace serveru (MYSQL3)

Účastníci tohoto kurzu si osvojí základní dovednosti pro instalaci a konfiguraci databázového systému MySQL. Naučí se naplánovat celé prostředí, zvážit potřebné HW a SW vybavení, provést vlastní instalaci a prvotní konfiguraci, nastavit uživatelské účty a oprávnění a založit databázi. Dále se naučí provádět pravidelnou údržbu, kontrolovat zabezpečení exportovat a importovat data, provádět zálohy a případné obnovení dat po havárii. Po absolvování kurzu je účastník schopen nainstalovat a nakonfigurovat funkční databázový systém na platformě MySQL.

Kurz je zaradený v kategórii: DatabázeMySQL
Oracle

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do databázového systému MySQL - historie, edice, porovnání s ostatními DB systémy, výhody a nevýhody
 • Architektura MySQL - client/server, využití paměti a úložiště, HW a SW požadavky, plug-in interface
 • Instalace - stažení/získání instalačního média, proces instalace, více instancí na serveru, rozdíly v instalaci Windows vs. Linux
 • Prvotní konfigurace serveru - konfigurace, Dynamic Server Variables, SQL modes, Log files, Status files
 • Klienti MySQL - přehled, mysql client, mysqladmin, third-party APIs
 • Databáze - struktura, správa, konfigurace databází, systémové databáze
 • Práce s úložišti - MyISAM, InnoDB a MEMORY Storage Engines, rozdíly a volba vhodného
 • Údržba tabulek - údržba, SQL příkazy, nástroje, rozdíly dle úložiště
 • Uživatelské účty - vytvoření, správa, odstranění, nastavení oprávnění, logování uživatelů
 • Zabezpečení serveru - access levels, bezpečnostní rizika, client access control
 • Export a import - export a import dat, využití SQL scriptů
 • Zálohování a obnova databází - plánování zálohy, nástroje, RAW vs. Logical backup, zálohování Log souborů, různé metody zálohování, obnova dat

Predpokladané znalosti:
Znalost administrace v prostředí Windows/Linux
Znalost základních principů databází

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00


Termíny kurzu:

08.03. 10.03.2021 ONLINE
10 800 CZK (bez DPH)
30.03. 01.04.2021 ONLINE 10 800 CZK (bez DPH) objednať
28.04. 30.04.2021 ONLINE 10 800 CZK (bez DPH) objednať
19.05. 21.05.2021 ONLINE 10 800 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: