MENU
Úvod
Kurzy
Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL
záujem o kurz

Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)

Tento kurz je zaměřen na posluchače, kteří již mají zkušenosti s dotazováním v jazyce SQL v prostředí databází Oracle a ukáže jim maximální využití jeho analytických schopností. Na kurzu si účastníci vysvětlí a na praktických příkladech ukáží seskupován a agregaci dat, vysvětlí si použití hierarchických dotazů, naučí se používat regulární výrazy pro vyhledávání dat a následně dopodrobna proberou analytické a statistické možnosti jazyka SQL v prostředí Oracle.

Kurz je zaradený v kategórii: DatabázeOracle
Oracle

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 2 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod a opakování
 • - Prostředí SQL*Plus (příkazové řádky)
 • - Nástroj SQL Developer
 • - Přehled analytického SQL
 • - Vnořené dotazy v klauzulích WHERE a HAVING
 • - Vnořené dotazy v klauzuli FROM - inline views
 • - Operátory ALL, SOME, ANY, IN a EXISTS v poddotazech
 • Seskupování (grouping) a agregace dat pomocí SQL
 • - Vytváření reportů seskupením souvisejících dat
 • - Přehled Group funkcí
 • - Přehled klauzulí GROUP BY a HAVING
 • - Využití operátorů ROLLUP a CUBE, křížová agregace
 • - Využití funkcí GROUPING, GROUP_ID a GROUPING_ID
 • - Práce s operátory GROUPING SET a Composite Columns
 • Hierarchické dotazy
 • - Použití hierarchických dotazů
 • - Natural Tree Structure
 • - Syntaxe hierarchických dotazů
 • - Průchod stromem - výchozí bod
 • - Průchod stromem - směr dotazů
 • - Použití klauzule WITH
 • - Použití kaluzule CONNECT BY
 • Práce s regulárními výrazy
 • - Úvod do regulárních výrazů
 • - Použití regulárních výrazů v SQL a PL/SQL
 • - Metaznaky
 • - Metaznaky v regulárních výrazech
 • - Syntaxe
 • - Základní vyhledávání pomocí podmínky REGEXP_LIKE
 • - Vyhledávání pomocí funkce REGEXP_INSTR
 • - Získání části řetězce pomocí REGEXP_SUBSTR
 • Analýza a reporting v databázích Oralce pomocí SQL
 • - Přehled SQL funkcí pro analýzu a reporting
 • - Analytické funkce
 • - Hodnotící funkce (ranking functions) a reportovací funkce
 • - Funkce ROW_NUMBER, RANK a DENSE_RANK, funkce NTILE
 • - Analytický mód agregačních funkcí SUMA, COUNT, AVG a pod.
 • - Kombinování analytických a agregačních funkcí
 • - Použití analytických funkcí jako agregačních funkcí
 • Pivoting a Unpivoting
 • - Pivoting
 • - Klauzule PIVOT a UNPIVOT
 • - Unpivoting
 • - Využití klauzule UNPIVOT
 • Statistická analýza dat
 • - Period-to-Period srovnání
 • - Regresní analýza
 • - Statistické agregáty (medián a pod.)
 • - Testování hypotéz

Predpokladané znalosti:
Dobré znalosti a zkušenosti s jazykem SQL v prostředí Oracle
Dobrá znalost principů relačních databází
Výhodou orientace ve statistice

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

29.01. 30.01.2019 Praha
13 900 CZK (bez DPH)
06.02. 07.02.2019 Brno
13 900 CZK (bez DPH)
21.02. 22.02.2019 Praha 13 900 CZK (bez DPH) objednať
07.03. 08.03.2019 Brno 13 900 CZK (bez DPH) objednať
14.03. 15.03.2019 Praha 13 900 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: