MENU
Úvod
O spoločnosti
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné a objednávacie podmienky, fakturácia a storno kurzu

Zákazník sa prihlasuje na kurz prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorá môže mať písomnú alebo elektronickú formu (e-mail, on-line webový formulár na www.pcdir.cz). Zaslaním záväznej prihlášky (objednávky) vzniká zmluvný vzťah medzi našou spoločnosťou a účastníkom školenia (firma alebo jednotlivec). Záväzná prihláška obsahuje všetky podstatné informácie – meno a adresa účastníka (IČO), názov, miesto, cena, termín konania kurzu a pod. Na základe záväznej prihlášky a vlastného absolvovania kurzu je účastníkovi alebo danej spoločnosti zaslaná faktúra na úhradu kurzovného. Faktúru je účastník (firma) povinný uhradiť najneskôr ku dňu splatnosti, t. j. spravidla do 14 dní.

Fakturujeme spravidla po skončení kurzu, keď máme istotu, že všetko prebehlo v poriadku a k plnej spokojnosti našich klientov. Šetríme tak sebe aj našim klientom čas so spracovávaním preddavkových faktúr. Storno podmienky sa líšia podľa našich konkrétnych zákazníkov.

Storno podmienky sa líšia podľa našich konkrétnych zákazníkov. Ak klient zruší školenie 6 a viac pracovných dní pred jeho začiatkom, neúčtujeme žiadny poplatok. Ak nám klient oznámi svoju neúčasť 5 až 2 pracovné dni pred začatím školenia, účtujeme storno poplatok vo výške 50 % z ceny školenia. Ak je účasť zrušená 1 a menej dní pred začatím kurzu, účtujeme klientovi plnú cenu. V prípade našich významných firemných klientov sa pri neoznámenej neúčasti a nezabezpečení náhradného účastníka alebo oznámenej neúčasti 1 deň pred začatím kurzu snažíme dohodnúť na vyfakturovaní školenia v danom termíne s tým, že náhradný termín kurzu bude absolvovať účastník klienta už bezplatne. Ak bude účastník odvolaný vo väčšom predstihu ako 1 deň, školenie nefakturujeme, snažíme sa dohodnúť náhradný termín.

Ak by školenie bolo organizované iba pre pracovníkov zákazníka a bolo by potrebné ich v danej chvíli odvolať, snažíme sa nájsť iný, pre všetkých prijateľný termín. Našich zákazníkov v tomto prípade nijako nepenalizujeme. Ak by sme v takomto prípade vynaložili márne prostriedky napr. na zapožičanie techniky, ubytovanie lektora a pod., snažili by sme sa dohodnúť s klientom na kompenzácii našich nákladov v ďalšom termíne kurzu.

Školiace stredisko si vyhradzuje právo kurz 5 dní pred začiatkom odvolať (napr. pre nedostatok riadne prihlásených študentov). V takom prípade budú všetci záujemcovia neodkladne informovaní a bude s nimi dohodnutý náhradný termín konania kurzu. V prípade prihlásenia študenta na kurz, na ktorý nie je veľa záujemcov, snažíme sa dohodnúť na individuálnom kurze za čo najvýhodnejších podmienok pre klienta a prijateľných podmienok pre nás.