MENU
záujem o kategóriu

Microsoft Excel


Kurzy:
Microsoft new Úvod do MS Excel pro úplné začátečníky (MSE0)
Microsoft MS Excel - pro začínající uživatele (MSE1)
Microsoft new Večerní kurz – MS Office Excel pro začátečníky (MSEV1)
Microsoft Základy programování VBA pro Excel a Access (MSVBA)
Microsoft MS Excel - základní dovednosti v praxi úředníka I. (MVCRE11)
Microsoft MS Excel - základní dovednosti v praxi úředníka II. (MVCRE12)
Microsoft MS Excel - pro pokročilé uživatele (MSE2)
Microsoft MS Excel - rozšíření a praktická cvičení (MSE2A)
Microsoft new MS Excel - Databázové tabulky a funkce (MSE2C)
Microsoft new MS Excel - Grafy (MSE2D)
Microsoft MS Excel - Makra podrobně (MSE3)
Microsoft Večerní kurz – MS Office Excel pro mírně pokročilé (MSEV2)
Microsoft Večerní kurz – MS Office Excel pro pokročilé (MSEV3)
Microsoft MS Excel - Programování v jazyce VBA (MSEVB1)
Microsoft new MS Excel a analytické funkce - Workshop (MSEWA)
Microsoft new MS Excel a databázové tabulky - Workshop (MSEWD)
Microsoft new MS Excel a makra - Workshop (MSEWM)
Microsoft new MS Excel a podmíněné formátování - Workshop (MSEWP)
Microsoft new MS Excel - Příprava na přijímací pohovor - Workshop (MSEWPP)
Microsoft new MS Excel a vnořené funkce - Workshop (MSEWV)
Microsoft MS Excel - pokročilé techniky v praxi úředníka I. (MVCRE21)
Microsoft MS Excel - pokročilé techniky v praxi úředníka II. (MVCRE22)
Microsoft new Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
Microsoft new MS Excel - Kontingenční tabulky a PowerPivot (MSE2B)
Microsoft MS Excel - nástroj obchodní a ekonomické analýzy (MSE4)
Microsoft new MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI)
Microsoft new MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW)
Microsoft new MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2)