MENU
Úvod
Kurzy
Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio
new záujem o kurz

Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio (WPF1)

Kurz je určen pro vývojáře aplikací na platformě .NET, kteří se chtějí naučit vytvářet špičková uživatelská rozhraní pomocí technologie Widnows Presentation Foundation (WPF). Ta odděluje funkční a vzhledovou část aplikace pomocí jazyka XAML. WPF je přímým konkurentem starší technologie WinForms a sjednocuje poutavé uživatelské rozhraní, 2D a 3D grafiku, vektorovou a rastrovou grafiku, animace, vázání dat a audio a video.

Kurz je zaradený v kategóriách: ProgramováníC#
Programování.NET
Microsoft

Náročnosť kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Windows aplikace a Visual Studio 2013/2015/2017 s WPF
 • - Architektura Windows aplikace
 • - Interoperabilita mezi Windows Forms a WPF
 • - Novinky ve Visual Studio 2017
 • - Novinky ve WPF
 • Uživatelské rozhraní (User Interface - UI)
 • - Vytvoření Page Layout
 • - Použití Content Controls
 • - Použití Item Controls
 • - Využití Logical Resources na úrovni okna
 • - Využití Logical Resources na úrovni aplikace
 • - Vytvoření konzistentního UI pomoci stylů
 • - Změna vzhledu prvků pomocí šablon (Templates)
 • - Zpracování událostí a infrastruktura Commands
 • Unit Testing a Debugging
 • - Strategie testování WPF aplikace
 • - Debugging XAML
 • - Zpracování neodchycených Exceptions
 • - Základy Security Features
 • Jednoduchý Data Bindinging a Validace
 • - Základy WPF Data Binding
 • - Vytvoření Data Binding
 • - Implemetace Property Change Notification
 • - Konverze dat
 • - Validace dat
 • - Zobrazení dat při vývoji a návrhu (design-time data)
 • Data Binding na kolekce
 • - Binding na kolekci objektů
 • - Objekt ObservableCollection
 • - Použití Collection Views
 • - Vytvoření UI pro Master-Detail
 • - Použití Data Templates
 • - Načítání dat z SQL serveru (LINQ, Entity Framework)
 • Vylepšení chování UI
 • - Implementace asynchronního zpracování
 • - Implementace UI s rychlou odezvou
 • - Třída Task, klíčová slova async, await
 • Lokalizace a pomoc uživatelům aplikace
 • - Lokalizace a Globalizace
 • - Implementace User Assistance Features
 • - Zajištění User Accessibility Features
 • WPF 2D grafika, multimédia, tisk
 • - 2D grafika
 • - Obrázky
 • - Multimédia ve WPF aplikaci
 • - Vytvoření a tisk dokumentů
 • Tvorba vlastních prvků
 • - Základy tvorby prvků pro WPF
 • - Vytvoření User Controls
 • - Vytvoření Custom Controls
 • - Řízení vzhledu prvků pomocí Visual States
 • - Integrace WPF a Windows Forms
 • Attached Properties a Behaviors ve WPF
 • - Implementace Attached Properties
 • - Uživatelské rozhraní Drag-and-Drop
 • - Implementace Expression Blend Behaviors, Triggers a Actions
 • Animace ve WPF
 • - Možnosti animací
 • - Použití triggrů
 • - Vizualizace dat
 • Application State Settings
 • - Vytvoření Application Settings
 • - Využití Application Settings
 • - Vytvoření Custom Configuration Sections
 • Konfigurace a distribuce WPF aplikace
 • - Možnosti pro distribuci
 • - Distribuce samostatné WPF aplikace
 • - Distribuce XBAP aplikace
 • Konfigurace Security Settings

Predpokladané znalosti:
Zkušenosti s vývojem aplikací v jazyce C# na platformě .NET
Zkušenosti s prostředím MS Visual Studio
Doporučujeme zkušenost s LINQ a Entity Framework

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

Nie je vypísaný žiadny termín.


Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: