MENU
Úvod
Kurzy
Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio
novinka zájem o kurz

Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio (WPF1)

Kurz je určen pro vývojáře aplikací na platformě .NET, kteří se chtějí naučit vytvářet špičková uživatelská rozhraní pomocí technologie Widnows Presentation Foundation (WPF). Ta odděluje funkční a vzhledovou část aplikace pomocí jazyka XAML. WPF je přímým konkurentem starší technologie WinForms a sjednocuje poutavé uživatelské rozhraní, 2D a 3D grafiku, vektorovou a rastrovou grafiku, animace, vázání dat a audio a video.

Kurz je zařazen v kategoriích: ProgramováníC#
Programování.NET
Microsoft

Náročnost kurzu: pokročilý

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Windows aplikace a Visual Studio 2013/2015/2017 s WPF
 • - Architektura Windows aplikace
 • - Interoperabilita mezi Windows Forms a WPF
 • - Novinky ve Visual Studio 2017
 • - Novinky ve WPF
 • Uživatelské rozhraní (User Interface - UI)
 • - Vytvoření Page Layout
 • - Použití Content Controls
 • - Použití Item Controls
 • - Využití Logical Resources na úrovni okna
 • - Využití Logical Resources na úrovni aplikace
 • - Vytvoření konzistentního UI pomoci stylů
 • - Změna vzhledu prvků pomocí šablon (Templates)
 • - Zpracování událostí a infrastruktura Commands
 • Unit Testing a Debugging
 • - Strategie testování WPF aplikace
 • - Debugging XAML
 • - Zpracování neodchycených Exceptions
 • - Základy Security Features
 • Jednoduchý Data Bindinging a Validace
 • - Základy WPF Data Binding
 • - Vytvoření Data Binding
 • - Implemetace Property Change Notification
 • - Konverze dat
 • - Validace dat
 • - Zobrazení dat při vývoji a návrhu (design-time data)
 • Data Binding na kolekce
 • - Binding na kolekci objektů
 • - Objekt ObservableCollection
 • - Použití Collection Views
 • - Vytvoření UI pro Master-Detail
 • - Použití Data Templates
 • - Načítání dat z SQL serveru (LINQ, Entity Framework)
 • Vylepšení chování UI
 • - Implementace asynchronního zpracování
 • - Implementace UI s rychlou odezvou
 • - Třída Task, klíčová slova async, await
 • Lokalizace a pomoc uživatelům aplikace
 • - Lokalizace a Globalizace
 • - Implementace User Assistance Features
 • - Zajištění User Accessibility Features
 • WPF 2D grafika, multimédia, tisk
 • - 2D grafika
 • - Obrázky
 • - Multimédia ve WPF aplikaci
 • - Vytvoření a tisk dokumentů
 • Tvorba vlastních prvků
 • - Základy tvorby prvků pro WPF
 • - Vytvoření User Controls
 • - Vytvoření Custom Controls
 • - Řízení vzhledu prvků pomocí Visual States
 • - Integrace WPF a Windows Forms
 • Attached Properties a Behaviors ve WPF
 • - Implementace Attached Properties
 • - Uživatelské rozhraní Drag-and-Drop
 • - Implementace Expression Blend Behaviors, Triggers a Actions
 • Animace ve WPF
 • - Možnosti animací
 • - Použití triggrů
 • - Vizualizace dat
 • Application State Settings
 • - Vytvoření Application Settings
 • - Využití Application Settings
 • - Vytvoření Custom Configuration Sections
 • Konfigurace a distribuce WPF aplikace
 • - Možnosti pro distribuci
 • - Distribuce samostatné WPF aplikace
 • - Distribuce XBAP aplikace
 • Konfigurace Security Settings

Předpokládané znalosti:
Zkušenosti s vývojem aplikací v jazyce C# na platformě .NET
Zkušenosti s prostředím MS Visual Studio
Doporučujeme zkušenost s LINQ a Entity Framework

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

19.06. 21.06.2019 Praha
11 800 Kč (bez DPH)
01.07. 03.07.2019 Brno
11 800 Kč (bez DPH)
15.07. 17.07.2019 Praha 11 800 Kč (bez DPH) objednat
29.07. 31.07.2019 Brno 11 800 Kč (bez DPH) objednat
12.08. 14.08.2019 Praha 11 800 Kč (bez DPH) objednat
20.08. 22.08.2019 Brno 11 800 Kč (bez DPH) objednat

Doporučené předchozí a návazné kurzy: