MENU
Introduction
CoursesCourses
Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL
new Interest in course

Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)

Tento kurz naučí účastníky psát pokročilejší dotazy v jazyce T-SQL na databázovém serveru Microsoft SQL Server. Účastníci se po krátkém zopakování základní syntaxe dotazů mimo jiné naučí seskupovat data, využívat poddotazy, používat stránkovací funkce a pracovat s kontingenční tabulky pomocí operátoru pivot. V závěru si ukáží základní principy ošetření chyb a nejdůležitější faktory ovlivňující výkon databázových dotazů. Kurz je primárně zaměřen na platformu SQL Server, ale většina probírané látky je platná univerzálně napříč většinou SQL databázových systémů.

The course is included in the following category: DatabázeMicrosoft SQLMS SQL
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Zopakování syntaxe SQL dotazů - datové typy, SELECT, WHERE, vkládání a změna dat
  • Seskupování a agregace dat - klauzule GROUP BY, HAVING, agregační funkce
  • Poddotazy - psaní a využití poddotazů, operátory IN a EXISTS
  • Tabulkové výrazy - psaní a využití tabulkových výrazů, využití pohledů, inline funkce
  • Operátory sady - operátor UNION, použití operátorů EXCEPT, INTERSECT a APPLY
  • Použití Offset, stránkovacích a agregačních funkcí
  • Kontingenční tabulky - operátory PIVOT a UNPIVOT, Grouping Sets
  • Ošetření chyb - bloky TRY/CATCH, práce s informací o chybě

Expected knowledge:
Znalost principů relačních databází
Znalost základní syntaxe a jednoduchých dotazů v jazyce SQL

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: