MENU
Interest in Category

Databáze


Courses:
new Apache Cassandra (CASS1)
IBM DB2 UDB administration (DB2A)
IBM DB2 UDB - jazyk SQL (DB2B)
Microsoft MS Access - práce s programem (MSA1)
Microsoft Microsoft SQL Server - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - administrace databáze (MSQL1)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014/2016 - administrace databáze (MSQL1A)
Oracle MySQL - Základy jazyka SQL (MYSQL0)
Oracle new MySQL - instalace a administrace serveru (MYSQL3)
Oracle Oracle databáze: Úvod do SQL (ORA1)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – úvodní kurz (ORA4)
Ostatní Jazyk SQL - úvod do dotazování (SQL0)
Microsoft Microsoft SQL Server - základní přehled (SQLU)
Microsoft Programování databázových aplikací pomocí ADO.NET (ADO)
IBM new DB2 UDB - pokročilá administrace (DB2C)
IBM new DB2 UDB - pokročilé programování (DB2E)
Microsoft MS Access - návrh a tvorba databáze (MSA2)
Microsoft MS Access - přístup k datům a jejich analýza výběrovými dotazy (MSA5)
Microsoft new MS Access a dotazy - Workshop (MSAWD)
Microsoft new Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
Microsoft Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
Microsoft Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2005/2008 (MSQL17)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2)
Microsoft new Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)
Microsoft Developing Microsoft SQL Server Databases (MSQL2B)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2005/2008 - Analysis Services (MSQL4)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - Analysis Services (MSQL4A)
Microsoft Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
Microsoft Novinky v Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014 (MSQLA)
Microsoft Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
Oracle MySQL - pokročilé dotazování v SQL (MYSQL1)
Oracle MySQL - pokročilá administrace (MYSQL4)
Microsoft MS Office - využití informací z databází: relační databáze (OFDB)
Oracle Oracle database: XML with PL/SQL (ORA10)
Oracle new Oracle Security (ORA11)
Oracle Oracle databáze: Analýza dat pomocí SQL (ORA13)
Oracle new Oracle databáze: Úvod do OLAP (ORA14)
Oracle Oracle databáze: programování v PL/SQL (ORA1B)
Oracle new Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL (ORA1C)
Oracle Oracle Workshop: Administrace databáze – pokročilý kurz (ORA5)
Microsoft Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
Microsoft Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Oracle Přehled databázového systému MySQL (SQL5)
Oracle Implementace celého řešení MySQL (SQL7)
Microsoft Programování v jazycích SQL a Visual Basic (SQLVB)
Microsoft new Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
IBM new DB2 UDB - optimalizace databáze (DB2D)
Microsoft MS Access - pokročilé formuláře (MSA6)
Microsoft new MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI)
Microsoft new MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW)
Microsoft new Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Oracle new Performance tuning - optimalizace výkonu v MySQL (MYSQL2)
Oracle MySQL Cluster - řešení vysoké dostupnosti (MYSQL5)
Oracle Oracle databáze: Optimalizace a ladění aplikací (ORA8)
Oracle new Oracle databáze: Optimalizace a ladění výkonnosti serveru (ORA9)
Oracle new Oracle databáze: Data Guard administrace (ORADG)
Microsoft Designing a implementace OLAP v SQL serveru (SQL4)