MENU
Introduction
CoursesCourses
ADO.NET Entity Framework
new Interest in course

ADO.NET Entity Framework (ADO2)

Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, které seznamuje s možnostmi vývoje datově orientovaných aplikací pomocí moderního aplikačního rámce Entity Framework.

The course is included in the following categories: ProgramováníC#
Programování.NET
ProgramováníVB .NET
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Současné techologie pro práci s daty: "klasický" ADO.NET (přímé modelování databáze) a ORM (Object-Relational Mapping) jako je Entity Framework
  • Opakování lambda výrazů
  • Vytváření dotazů pomocí technologie LINQ
  • Principy ORM, základy Entity Frameworku (EF)
  • Tři přístupy v EF: Database First, Entity (Model) First, Code First
  • Vytváření Entity Data Modelu (EDM) z existující databáze
  • Technologie Code First: vlastní definice objektů, anotace, konvence, DbContext, DbSet, ...
  • Code First a existující databáze

Expected knowledge: Zkušenosti s vývojem aplikací v jazycích VB.NET nebo C# pomocí nástroje MS Visual Studio.

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

No dates are listed.


Recommended previous and follow-up courses: