MENU
Introduction
CoursesCourses
ADO.NET Entity Framework
new Interest in course

ADO.NET Entity Framework (ADO2)

Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, které seznamuje s možnostmi vývoje datově orientovaných aplikací pomocí moderního aplikačního rámce Entity Framework.

The course is included in the following categories: ProgramováníC#
Programování.NET
ProgramováníVB .NET
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Současné techologie pro práci s daty: "klasický" ADO.NET (přímé modelování databáze) a ORM (Object-Relational Mapping) jako je Entity Framework
  • Opakování lambda výrazů
  • Vytváření dotazů pomocí technologie LINQ
  • Principy ORM, základy Entity Frameworku (EF)
  • Tři přístupy v EF: Database First, Entity (Model) First, Code First
  • Vytváření Entity Data Modelu (EDM) z existující databáze
  • Technologie Code First: vlastní definice objektů, anotace, konvence, DbContext, DbSet, ...
  • Code First a existující databáze

Expected knowledge: Zkušenosti s vývojem aplikací v jazycích VB.NET nebo C# pomocí nástroje MS Visual Studio.

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

03.03. 04.03.2021 ONLINE
11 600 CZK (without VAT)
22.03. 23.03.2021 ONLINE 11 600 CZK (without VAT) Order
15.04. 16.04.2021 ONLINE 11 600 CZK (without VAT) Order
13.05. 14.05.2021 ONLINE 11 600 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: