MENU
Introduction
CoursesCourses
ADO.NET Entity Framework
new Interest in course

ADO.NET Entity Framework (ADO2)

Tento kurz je určen pro vývojáře na platformě .NET, které seznamuje s možnostmi vývoje datově orientovaných aplikací pomocí moderního aplikačního rámce Entity Framework.

The course is included in the following categories: ProgramováníC#
Programování.NET
ProgramováníVB .NET
Microsoft

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 2 days

Contents of the course:

  • Současné techologie pro práci s daty: "klasický" ADO.NET (přímé modelování databáze) a ORM (Object-Relational Mapping) jako je Entity Framework
  • Opakování lambda výrazů
  • Vytváření dotazů pomocí technologie LINQ
  • Principy ORM, základy Entity Frameworku (EF)
  • Tři přístupy v EF: Database First, Entity (Model) First, Code First
  • Vytváření Entity Data Modelu (EDM) z existující databáze
  • Technologie Code First: vlastní definice objektů, anotace, konvence, DbContext, DbSet, ...
  • Code First a existující databáze

Expected knowledge: Zkušenosti s vývojem aplikací v jazycích VB.NET nebo C# pomocí nástroje MS Visual Studio.

Time schedule: 9:00 - 17:00

.

Course dates:

26.02. 27.02.2019 Brno
11 600 CZK (without VAT)
12.03. 13.03.2019 Praha
11 600 CZK (without VAT)
28.03. 29.03.2019 Brno 11 600 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: