MENU
Vorwort
Kurse
Jazyk Python - datová analýza efektivně
Interesse für den Kurs

Jazyk Python - datová analýza efektivně (PYD)

Přemýšleli jste někdy, jak nejlépe analyzovat data v Pythonu? Zajímá vás, jak můžete svou kariéru posunout dále, než když budete provádět základní analýzy v aplikaci MS Excel a jazyku SQL? Chcete si využít dovednosti z jiného programovacího jazyka a naučit se dělat totéž v Pythonu a jeho knihovně Pandas? Účastníci kurzu se naučí používat kromě toho také další podpůrné knihovny, které jsou nutné pro práci s daty, jejich analýzu a vizualizaci. Na konkrétních reálných případech se také naučíte se jak celý postup zpracování dat zautomatizovat

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Představení prostředí IPython
 • Nástroje online datové analýzy
 • Jupyter Notebook
 • Architektura
 • Instalace
 • Jupyter Lab
 • Export výstupů do PDF a jiných formátů
 • Přehled datových struktur v Pythonu
 • Proměnná
 • Pole
 • Struktura
 • Objekt
 • List
 • Tuple
 • Knihovna Pandas
 • Zobrazení obsahu datových rámců
 • Vykreslení grafů a validace dat
 • Práce s datovými řadami (series)
 • Knihovna NumPy
 • Datové typy prvků
 • Konstruktory polí
 • Import dat z různých zdrojů
 • Tabulkové formáty a procesory (Excel, CSV)
 • Databáze (SQL)
 • TSV
 • JSON
 • HTML Scraping
 • Zpracování dat
 • Přeměna tabulkových dat
 • Přidávání chybějících hodnot
 • Sledování
 • Spojování dat
 • Pokročilé zpracování dat
 • Spojování datových rámců s využitím append, concat, merge a join
 • Vytvoření odvozené tabulky - pivoting
 • Stacking, unstacking
 • Melting
 • Spojování a agregace dat
 • Rozdělení dat do skupin na základě zvolených kritérií
 • Využití funkcí
 • Kombinace výsledků do datové struktury
 • Transformace
 • Filtrace
 • Vizualizace
 • Generování grafů
 • Bodový, sloupcový a spojnicový graf
 • Graf s KDE (Kernel density estimation)
 • Vykreslení hodnot prvků z datové řady formou grafu
 • Seskupení dat do grafů
 • Funkce časové řady
 • Přehled
 • Timestamps
 • Time spans
 • Timedelta
 • DateTimeIndex

Erforderliche Kenntnisse: Základní znalosti programování v Pythonu

Zeitplan: 09:00-17:00


Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: