MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk Python - datová analýza efektivně
Interest in course

Jazyk Python - datová analýza efektivně (PYD)

Přemýšleli jste někdy, jak nejlépe analyzovat data v Pythonu? Zajímá vás, jak můžete svou kariéru posunout dále, než když budete provádět základní analýzy v aplikaci MS Excel a jazyku SQL? Chcete si využít dovednosti z jiného programovacího jazyka a naučit se dělat totéž v Pythonu a jeho knihovně Pandas? Účastníci kurzu se naučí používat kromě toho také další podpůrné knihovny, které jsou nutné pro práci s daty, jejich analýzu a vizualizaci. Na konkrétních reálných případech se také naučíte se jak celý postup zpracování dat zautomatizovat

The course is included in the following categories: Programování
ProgramováníPython
Python Software Foundation

Difficulty of the course: Advanced

Course duration: 3 days

Contents of the course:

 • Představení prostředí IPython
 • Nástroje online datové analýzy
 • Jupyter Notebook
 • Architektura
 • Instalace
 • Jupyter Lab
 • Export výstupů do PDF a jiných formátů
 • Přehled datových struktur v Pythonu
 • Proměnná
 • Pole
 • Struktura
 • Objekt
 • List
 • Tuple
 • Knihovna Pandas
 • Zobrazení obsahu datových rámců
 • Vykreslení grafů a validace dat
 • Práce s datovými řadami (series)
 • Knihovna NumPy
 • Datové typy prvků
 • Konstruktory polí
 • Import dat z různých zdrojů
 • Tabulkové formáty a procesory (Excel, CSV)
 • Databáze (SQL)
 • TSV
 • JSON
 • HTML Scraping
 • Zpracování dat
 • Přeměna tabulkových dat
 • Přidávání chybějících hodnot
 • Sledování
 • Spojování dat
 • Pokročilé zpracování dat
 • Spojování datových rámců s využitím append, concat, merge a join
 • Vytvoření odvozené tabulky - pivoting
 • Stacking, unstacking
 • Melting
 • Spojování a agregace dat
 • Rozdělení dat do skupin na základě zvolených kritérií
 • Využití funkcí
 • Kombinace výsledků do datové struktury
 • Transformace
 • Filtrace
 • Vizualizace
 • Generování grafů
 • Bodový, sloupcový a spojnicový graf
 • Graf s KDE (Kernel density estimation)
 • Vykreslení hodnot prvků z datové řady formou grafu
 • Seskupení dat do grafů
 • Funkce časové řady
 • Přehled
 • Timestamps
 • Time spans
 • Timedelta
 • DateTimeIndex

Expected knowledge: Základní znalosti programování v Pythonu

Time schedule: 09:00-17:00


Course dates:

28.04. 30.04.2021 ONLINE 13 500 CZK (without VAT) Order
17.05. 19.05.2021 ONLINE 13 500 CZK (without VAT) Order
20.10. 22.10.2021
guaranteed date
ONLINE
13 500 CZK (without VAT)
20.10. 22.10.2021
guaranteed date
Praha
13 500 CZK (without VAT)
20.10. 22.10.2021
guaranteed date
Brno
13 500 CZK (without VAT)

Recommended previous and follow-up courses: