MENU
Vorwort
Kurse
Linux - Red Hat Cluster Suite
Interesse für den Kurs

Linux - Red Hat Cluster Suite (LXCS)

Kurz seznámí účastníky s Red Hat Cluster Suite, a to jeho high availability částí, která je určena pro vytváření systémů s vysokou dostupností provozovaných služeb.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Operační systémyLinux / Unix
Další

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Úvod do clusterů – principy, typy clusterů, jejich využití. Popis HA (high availability) clusterů, seznámení s implementací v podobě Red Hat Cluster Suite.
 • Požadavky na výchozí instalaci a konfiguraci systému pro potřebu clusteru, doporučení pro hardwarové řešení architektury clusteru a návazné infrastruktury pro spolehlivý provoz v produkčním prostředí (napájení, komunikační infrastruktura, sdílené diskové pole).
 • Instalace a zprovoznění clusterového frameworku na prvním uzlu, ověření základní funkčnosti, konfigurace iSCSI klienta a připojení sdíleného iSCSI NAS pole. Rozšíření clusteru na dvouuzlový cluster, ověření funkčnosti instalace clusterového frameworku, sestavení clusteru.
 • Konfigurace prostředků pro vytlačování nefunkčního uzlu z clusteru.

 • Fencing - vzdálené ovládání napájení uzlu, odpojení uzlu od sdíleného diskového pole.
 • Ukázková instalace a konfigurace služeb provozovaných v prostředí clusteru (WWW, SQL, NFS server), konfigurace active/hot-standby a active/active, konfigurace statického rozdělení zátěže mezi uzly clusteru (afinita služeb k uzlu clusteru).
 • Diagnostika a řešení nejčastějších provozních a chybových stavů – spouštění, zastavování a migrace služeb mezi clustery, start a zastavení celého clusteru. Řešení selhání/rozpad clusteru a reakce na selhání provozované služby, síťového připojení, diskového pole.
 • Ukázka a diskuse různých možností konfigurace pro komunikaci mezi uzly clusteru a pro ustavení quorum stavu. Komunikace záložním síťovým spojením. Použití quorum disku pro rozšířené vyhodnocování funkčnosti uzlů a zabránění úplnému selhání clusteru při ztrátě síťového spojení.
 • Správa sdíleného diskového prostoru. Použití LVM v clusterovém prostředí (CLVM) a clusterový souborový systém GFS/GFS2. Využití LVM pro vysokou dostupnost sdílené diskové kapacity (LVM mirror s využitím dvou iSCSI polí).
 • Použití více I/O kanálů k diskovému poli pro zvýšení dostupnosti a/nebo propustnosti dat (multipath I/O).
 • Problematika clusterů s větším počtem uzlů než dva.
 • Diskuse možnosti nahradit sdílené externí diskové pole pomocí replikace lokálních disků uzlů v reálném čase (DRBD).
 • Konfigurace síťových Ethernet připojení. Teaming/bonding - slučování více síťových rozhraní za účelem zvýšení spolehlivosti a/nebo propustnosti sítě.

Erforderliche Kenntnisse: Základy ovládání a administrace systému Linux na úrovni kurzu LX1

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.