MENU
Vorwort
Kurse
Linux - Red Hat Cluster Suite
Interesse für den Kurs

Linux - Red Hat Cluster Suite (LXCS)

Kurz seznámí účastníky s Red Hat Cluster Suite, a to jeho high availability částí, která je určena pro vytváření systémů s vysokou dostupností provozovaných služeb.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Operační systémyLinux / Unix
Další

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Úvod do clusterů – principy, typy clusterů, jejich využití. Popis HA (high availability) clusterů, seznámení s implementací v podobě Red Hat Cluster Suite.
 • Požadavky na výchozí instalaci a konfiguraci systému pro potřebu clusteru, doporučení pro hardwarové řešení architektury clusteru a návazné infrastruktury pro spolehlivý provoz v produkčním prostředí (napájení, komunikační infrastruktura, sdílené diskové pole).
 • Instalace a zprovoznění clusterového frameworku na prvním uzlu, ověření základní funkčnosti, konfigurace iSCSI klienta a připojení sdíleného iSCSI NAS pole. Rozšíření clusteru na dvouuzlový cluster, ověření funkčnosti instalace clusterového frameworku, sestavení clusteru.
 • Konfigurace prostředků pro vytlačování nefunkčního uzlu z clusteru.

 • Fencing - vzdálené ovládání napájení uzlu, odpojení uzlu od sdíleného diskového pole.
 • Ukázková instalace a konfigurace služeb provozovaných v prostředí clusteru (WWW, SQL, NFS server), konfigurace active/hot-standby a active/active, konfigurace statického rozdělení zátěže mezi uzly clusteru (afinita služeb k uzlu clusteru).
 • Diagnostika a řešení nejčastějších provozních a chybových stavů – spouštění, zastavování a migrace služeb mezi clustery, start a zastavení celého clusteru. Řešení selhání/rozpad clusteru a reakce na selhání provozované služby, síťového připojení, diskového pole.
 • Ukázka a diskuse různých možností konfigurace pro komunikaci mezi uzly clusteru a pro ustavení quorum stavu. Komunikace záložním síťovým spojením. Použití quorum disku pro rozšířené vyhodnocování funkčnosti uzlů a zabránění úplnému selhání clusteru při ztrátě síťového spojení.
 • Správa sdíleného diskového prostoru. Použití LVM v clusterovém prostředí (CLVM) a clusterový souborový systém GFS/GFS2. Využití LVM pro vysokou dostupnost sdílené diskové kapacity (LVM mirror s využitím dvou iSCSI polí).
 • Použití více I/O kanálů k diskovému poli pro zvýšení dostupnosti a/nebo propustnosti dat (multipath I/O).
 • Problematika clusterů s větším počtem uzlů než dva.
 • Diskuse možnosti nahradit sdílené externí diskové pole pomocí replikace lokálních disků uzlů v reálném čase (DRBD).
 • Konfigurace síťových Ethernet připojení. Teaming/bonding - slučování více síťových rozhraní za účelem zvýšení spolehlivosti a/nebo propustnosti sítě.

Erforderliche Kenntnisse: Základy ovládání a administrace systému Linux na úrovni kurzu LX1

.

Kurstermine:

23.10. 25.10.2018 Bratislava
610 EUR (Ohne MwSt.)
29.10. 31.10.2018 Praha
15 600 CZK (Ohne MwSt.)
06.11. 08.11.2018 Brno
15 600 CZK (Ohne MwSt.)
14.11. 16.11.2018 Bratislava 610 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
27.11. 29.11.2018 Ostrava 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.11. 29.11.2018 Košice 610 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
28.11. 30.11.2018 Praha 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
03.12. 05.12.2018 Brno 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
12.12. 14.12.2018 Bratislava 610 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 20.12.2018 Ostrava 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 20.12.2018 Praha 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
19.12. 21.12.2018 Košice 610 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 04.01.2019 Brno 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
07.01. 09.01.2019 Bratislava 610 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
09.01. 11.01.2019 Praha 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
22.01. 24.01.2019 Brno 15 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen