MENU
Vorwort
Kurse
Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled
Interesse für den Kurs

Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled (BPS)

Kurz poskytne informatikům, vedoucím pracovníkům či jiným zájemcům základní informace o problematice bezpečnosti počítačových sítí a systémů a seznámí je s různými bezpečnostními prvky a způsoby jejich uplatnění v rámci bezpečnostní politiky organizace.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Bezpečnost IT
Ostatní

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

  • Úvod do bezpečnosti počítačových systémů - základní pojmy, hrozby, rizika, útoky; statistika bezpečnostních incidentů, kritéria pro hodnocení bezpečnosti, normy, bezpečnostní politika organizace
  • Základy kryptografie - terminologie, symetrická a asymetrická kryptografie, stručný přehled současných kryptografických systémů, problematika klíčů a jejich správa, certifikáty, PKI
  • Některé bezpečnostní funkce a technologie - identifikace, autentizace, elektronický podpis, PGP
  • Bezpečnost v počítačových sítích - hrozby, řízení bezpečnosti v sítích, přehled možností pro zajištění bezpečnosti sítí: firewall, IDS, VPN apod.
  • Virová problematika - úvod do antivirové ochrany
  • Právní a etické problémy počítačové bezpečnosti - zákony vztahující se k bezpečnosti IS v ČR, Zákon o elektronickém podpisu, Ochrana osobních dat, Autorský zákon atd.

Erforderliche Kenntnisse: všeobecná znalost počítačových a informačních technologií

Zeitplan: 09:00-17:00

.

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.


Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: