MENU
Vorwort
Kurse
Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled
Interesse für den Kurs

Bezpečnost počítačových sítí a systémů - základní přehled (BPS)

Kurz poskytne informatikům, vedoucím pracovníkům či jiným zájemcům základní informace o problematice bezpečnosti počítačových sítí a systémů a seznámí je s různými bezpečnostními prvky a způsoby jejich uplatnění v rámci bezpečnostní politiky organizace.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Bezpečnost IT
Sítě a síťové technologieBezpečnost sítí
Ostatní

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 1 day

Kursinhalt:

  • Úvod do bezpečnosti počítačových systémů - základní pojmy, hrozby, rizika, útoky; statistika bezpečnostních incidentů, kritéria pro hodnocení bezpečnosti, normy, bezpečnostní politika organizace
  • Základy kryptografie - terminologie, symetrická a asymetrická kryptografie, stručný přehled současných kryptografických systémů, problematika klíčů a jejich správa, certifikáty, PKI
  • Některé bezpečnostní funkce a technologie - identifikace, autentizace, elektronický podpis, PGP
  • Bezpečnost v počítačových sítích - hrozby, řízení bezpečnosti v sítích, přehled možností pro zajištění bezpečnosti sítí: firewall, IDS, VPN apod.
  • Virová problematika - úvod do antivirové ochrany
  • Právní a etické problémy počítačové bezpečnosti - zákony vztahující se k bezpečnosti IS v ČR, Zákon o elektronickém podpisu, Ochrana osobních dat, Autorský zákon atd.

Erforderliche Kenntnisse: všeobecná znalost počítačových a informačních technologií

.

Kurstermine:

07.10.2020 Praha
3 400 CZK (Ohne MwSt.)
12.10.2020 Brno
3 400 CZK (Ohne MwSt.)
26.10.2020 Ostrava
3 400 CZK (Ohne MwSt.)
27.10.2020 Praha 3 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
06.11.2020 Bratislava 140 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
11.11.2020 Brno 3 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
30.11.2020 Praha 3 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
30.11.2020 Brno 3 400 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: