MENU
Vorwort
Kurse
Modelování procesů v BPMN 2.0
Interesse für den Kurs

Modelování procesů v BPMN 2.0 (BPMN)

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů především v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems). V úvodu vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů. Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástroji, který si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít osobní počítače v učebně s instalovaným nástrojem buďto ARIS Expres nebo Camunda Modeler.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Návrh a analýza IS a UML

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Program kurzu:
 • Úvod do notace BPMN 2.0
 • Typy modelů a jejich použití
 • Popisné a analytické podtřídy shody (Descriptive and Analytic Conformance Subclasses)
 • Porovnání jednotlivých verzí BPMN
 • Přehled základních elementů
 • Podrobný výklad syntaxe a sémantiky jednotlivých elementů procesního diagramu
 • Návrhové vzory (Case Patterns)
 • Cvičení: porozumění modelům a tvorba vlastních modelů na příkladech
 • Komplexní a hierarchické modely
 • Kam dál, aneb budoucnost modelování a automatizace procesů

Erforderliche Kenntnisse: .

Pro koho je kurz určen: systémoví architekti podnikoví analytici a konzultanti SW analytici, konzultanti a vývojáři každý, kdo má zájem o procesní řízení a procesní modelování v BPMN

Kurstermine:

Kein Termin augeschrieben.