MENU
Vorwort
Kurse
Modelování procesů v BPMN 2.0
Interesse für den Kurs

Modelování procesů v BPMN 2.0 (BPMN)

Tento kurz je zaměřen na důkladné zvládnutí notace BPMN 2.0 pro modelování toku procesů především v rámci systémů pro automatizaci procesů (BPMS – Business Process Management Systems). V úvodu vysvětlíme syntaxi a sémantiku jednotlivých elementů diagramu procesního toku. Na toto vysvětlení navážeme rozborem nejčastějších návrhových vzorů (case patterns) pro modelování obvyklých topologií procesů. Na praktických příkladech si procvičíme konstruování komplexních i víceúrovňových (složených) modelů. Výuka notace BPMN 2.0 není zaměřena na zvládnutí žádného konkrétního nástroje pro modelování procesů, cvičení mohou účastníci kurzu zpracovávat v nástroji, který si přinesou nainstalované ve svém osobním počítači, nebo mohou využít osobní počítače v učebně s instalovaným nástrojem buďto ARIS Expres nebo Camunda Modeler.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: Návrh a analýza IS a UML

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Program kurzu:
 • Úvod do notace BPMN 2.0
 • Typy modelů a jejich použití
 • Popisné a analytické podtřídy shody (Descriptive and Analytic Conformance Subclasses)
 • Porovnání jednotlivých verzí BPMN
 • Přehled základních elementů
 • Podrobný výklad syntaxe a sémantiky jednotlivých elementů procesního diagramu
 • Návrhové vzory (Case Patterns)
 • Cvičení: porozumění modelům a tvorba vlastních modelů na příkladech
 • Komplexní a hierarchické modely
 • Kam dál, aneb budoucnost modelování a automatizace procesů

Erforderliche Kenntnisse: .

Pro koho je kurz určen: systémoví architekti podnikoví analytici a konzultanti SW analytici, konzultanti a vývojáři každý, kdo má zájem o procesní řízení a procesní modelování v BPMN

Kurstermine:

17.03. 18.03.2021 ONLINE
13 900 CZK (Ohne MwSt.)
15.04. 16.04.2021 ONLINE 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
04.05. 05.05.2021 ONLINE 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
27.05. 28.05.2021 ONLINE 13 900 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen