MENU
Úvod
Kurzy
MS Visual Basic .NET - základy programování
záujem o kurz

MS Visual Basic .NET - základy programování (VBNET1)

Kurz seznámí účastníky se základy programování v jazyce Visual Basic .NET. Tento moderní objektově orientovaný programovací jazyk na platformě .NET vychází z původní syntaxe staršího jazyka Visual Basic. Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky a v úvodu se věnuje základům, jako jsou proměnné, funkce, řídící struktury a práce s textovými řetězci. Druhá část kurzu je potom věnována objektově orientovanému programování v jazyce VB.NET a vysvětluje práci s objekty, popisuje třídy, vlastnosti, metody, základy dědičnosti a polymorfismu a ukazuje praktické využití objektů při tvorbě kódu programu.
Kurz je rovněž vhodný jako základ pro absolvování pokročilejších kurzů programování na platformě .NET.

Kurz je zaradený v kategórii: ProgramováníVB .NET
Microsoft

Náročnosť kurzu: začiatočník

Délka kurzu: 3 dny

Náplň kurzu:

 • Úvod do Visual Basic .NET - pracovní prostředí (Visual Studio), založení projektu
 • Představení platformy .NET - základní koncepty, rozdíl VB a VB.NET
 • Proměnné - datové typy, deklarace, rozsah platnosti, konverze
 • Jmenné prostory - namespace, význam a použití
 • Příkazy jazyka - bloky programu, podmiňovací výrazy, cykly
 • Funkce a procedury - vytvoření, předávání parametrů, návratové hodnoty, platnost proměnných
 • Pole a kolekce - deklarace a inicializace pole, procházení, vícerozměrná pole, práce s kolekcemi
 • Práce s textem a řetězci - metody a vlastnosti pro práci s řetězci, práce s jednotlivými znaky
 • Objektově orientované programování - třídy, vlastnosti a metody, dědičnost, polymorfismus, přetěžování metod
 • Vytvoření objektu - konstruktor, životní cyklus objektu, garbage collector
 • Úvod do ošetření chyb - výjimky, vyvolání a zachytávání výjimek
 • Ladění programu - debugging

Predpokladané znalosti: Orientace v základních programovacích technikách (smyčky, podmínky ...) a znalost prostředí Windows

V cene kurzu je publikácia v hodnote: 400 CZK

Časový rozvrh: 9:00 - 17:00

.

Termíny kurzu:

19.11. 21.11.2018 Bratislava
370 EUR (bez DPH)
26.11. 28.11.2018 Brno
9 400 CZK (bez DPH)
28.11. 30.11.2018 Praha
9 400 CZK (bez DPH)
04.12. 06.12.2018 Košice 370 EUR (bez DPH) objednať
11.12. 13.12.2018 Ostrava 9 400 CZK (bez DPH) objednať
17.12. 19.12.2018 Brno 9 400 CZK (bez DPH) objednať
19.12. 21.12.2018 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednať
19.12. 21.12.2018 Praha 9 400 CZK (bez DPH) objednať
14.01. 16.01.2019 Praha 9 400 CZK (bez DPH) objednať
14.01. 16.01.2019 Bratislava 370 EUR (bez DPH) objednať
16.01. 18.01.2019 Brno 9 400 CZK (bez DPH) objednať

Odporučené predchádzajúce a nadväzujúce kurzy: