MENU
Introduction
CoursesCourses
Jazyk C# - základy programování
Interest in course

Jazyk C# - základy programování (CS1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním v jazyce C#. Po představení základních aspektů jazyka je důraz kladen na objektově orientované programování. Díky obrovské popularitě a rozšířenosti jazyka C# a platformy .NET je tento kurz velmi vhodným základem k tvorbě profesionálních a praktických aplikací pro jakéhokoliv programátora.

The course is included in the following category: ProgramováníC#
Microsoft

Difficulty of the course: Beginner

Course duration: 4 days

Contents of the course:

 • Úvod do platformy .NET - představení, výhody, historie a vývoj, vývojové prostředí
 • Představení jazyka C# - struktura programu, syntaxe, "Hello World", doporučené postupy, kompilace a běh programu
 • Proměnné - běžné datové typy, jmenné konvence, uživatelské datové typy, konverze
 • Příkazy jazyka - výrazy, operátory, přiřazení
 • Řídící konstrukce - podmínky, cykly
 • Metody (funkce) - použití, parametry metod, přetěžování, předání parametrů referencí
 • Pole - deklarace a použití, jednorozměrná a vícerozměrná pole, práce s poli
 • Základy objektově oritentovaného programování (OOP) - objektový model, třída, zapouzdření, metody, reference, hierarchie objektů
 • Práce s objekty - vytvoření instance, zničení, kontruktor/destruktor, práce s pamětí
 • Dědičnost - odvození třídy, polymorfismus, virtuální metody, interface (rozhraní), abstraktní třídy
 • Delegáti a událostní programování - singlecast/multicast delegáty, callback, události (event)
 • Výjimky (Exceptions) - Strukturované zpracování výjimek, Exception Class, příkazy try, catch a finally, debbuging

Expected knowledge:
Znalost programování v jiném programovacím jazyce (C, C++, Java, VisualBasic ...)
Úplným začátečníkům lze doporučit nejdříve absolvovat alespoň některý z kurzů C1, C2, VBNET1

Time schedule: 9:00 - 17:00


Course dates:

22.10. 25.10.2018 Bratislava
490 EUR (without VAT)
29.10. 01.11.2018 Brno
12 500 CZK (without VAT)
05.11. 08.11.2018 Praha
12 500 CZK (without VAT)
06.11. 09.11.2018 Ostrava 12 500 CZK (without VAT) Order
06.11. 09.11.2018 Košice 490 EUR (without VAT) Order
13.11. 16.11.2018 Bratislava 490 EUR (without VAT) Order
20.11. 23.11.2018 Brno 12 500 CZK (without VAT) Order
03.12. 06.12.2018 Košice 490 EUR (without VAT) Order
04.12. 07.12.2018 Praha 12 500 CZK (without VAT) Order
04.12. 07.12.2018 Ostrava 12 500 CZK (without VAT) Order
10.12. 13.12.2018 Bratislava 490 EUR (without VAT) Order
18.12. 21.12.2018 Brno 12 500 CZK (without VAT) Order
29.12.2018 01.01.2019 Praha 12 500 CZK (without VAT) Order
07.01. 10.01.2019 Bratislava 490 EUR (without VAT) Order
08.01. 11.01.2019 Brno 12 500 CZK (without VAT) Order
21.01. 24.01.2019 Praha 12 500 CZK (without VAT) Order

Recommended previous and follow-up courses: