MENU
Vorwort
Kurse
Jazyk C# - základy programování
Interesse für den Kurs

Jazyk C# - základy programování (CS1)

Kurz seznamuje účastníky s programováním v jazyce C#. Po představení základních aspektů jazyka je důraz kladen na objektově orientované programování. Díky obrovské popularitě a rozšířenosti jazyka C# a platformy .NET je tento kurz velmi vhodným základem k tvorbě profesionálních a praktických aplikací pro jakéhokoliv programátora.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: ProgramováníC#
Microsoft

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 4 days

Kursinhalt:

 • Úvod do platformy .NET - představení, výhody, historie a vývoj, vývojové prostředí
 • Představení jazyka C# - struktura programu, syntaxe, "Hello World", doporučené postupy, kompilace a běh programu
 • Proměnné - běžné datové typy, jmenné konvence, uživatelské datové typy, konverze
 • Příkazy jazyka - výrazy, operátory, přiřazení
 • Řídící konstrukce - podmínky, cykly
 • Metody (funkce) - použití, parametry metod, přetěžování, předání parametrů referencí
 • Pole - deklarace a použití, jednorozměrná a vícerozměrná pole, práce s poli
 • Základy objektově oritentovaného programování (OOP) - objektový model, třída, zapouzdření, metody, reference, hierarchie objektů
 • Práce s objekty - vytvoření instance, zničení, kontruktor/destruktor, práce s pamětí
 • Dědičnost - odvození třídy, polymorfismus, virtuální metody, interface (rozhraní), abstraktní třídy
 • Delegáti a událostní programování - singlecast/multicast delegáty, callback, události (event)
 • Výjimky (Exceptions) - Strukturované zpracování výjimek, Exception Class, příkazy try, catch a finally, debbuging

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost programování v jiném programovacím jazyce (C, C++, Java, VisualBasic ...)
Úplným začátečníkům lze doporučit nejdříve absolvovat alespoň některý z kurzů C1, C2, VBNET1

Zeitplan: 9:00 - 17:00


Kurstermine:

20.11. 23.11.2018 Brno
12 500 CZK (Ohne MwSt.)
03.12. 06.12.2018 Košice
490 EUR (Ohne MwSt.)
04.12. 07.12.2018 Ostrava
12 500 CZK (Ohne MwSt.)
04.12. 07.12.2018 Praha 12 500 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.12. 13.12.2018 Bratislava 490 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
18.12. 21.12.2018 Brno 12 500 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
29.12.2018 01.01.2019 Praha 12 500 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
07.01. 10.01.2019 Bratislava 490 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
08.01. 11.01.2019 Brno 12 500 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
21.01. 24.01.2019 Praha 12 500 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: