MENU
Vorwort
EDV-Kurse
Kurse nach Kategorie

Novinky v naší nabídceKurse:
new Ansible - automatizace a hromadná správa serverů (ANS)
Python Software Foundation new Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave (PY2)
new Elastic Stack – správa logů a log management (ELS1)
new GIT - efektivní správa verzí (GIT)
Microsoft new MS Visio - pokročilý kurz (MSVO2)
new Binární programování (C9)
Qt Development Frameworks new Programování v Qt C++ - pokročilé techniky (QT2)
Qt Development Frameworks new Programování v Qt C++ - základy (QT1)
Citrix new Citrix XenApp - doplnění znalostí pro verzi 7.5 (7.6) (CXA7)
Citrix new Citrix XenApp a XenDesktop - administrace (CXAD)
Microsoft new Večerní kurz – MS Office Excel pro pokročilé (MSEV3)
Microsoft new Večerní kurz – MS Office Excel pro mírně pokročilé (MSEV2)
Microsoft new Večerní kurz – MS Office Excel pro začátečníky (MSEV1)
Citrix new Citrix XenServer 6.0 - nasazení a administrace (CXS)
Citrix new Citrix XenApp - pokročilá správa a administrace (CXA2)
Citrix new Citrix XenApp - nasazení a administrace (CXA1)
Ostatní new Internetový Kurz profesního růstu analytika AM ADVANCED (AMAD)
the Gimp Team new GIMP pro pokročilé (GIMP2)
Microsoft new Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
Oracle new Efektivní vývoj v Java EE a využití návrhových vzorů (JEEDP)
Microsoft new What's new in Microsoft Office 2016 (OF16)
Microsoft new Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (MOC20697–2)
Microsoft new Installing and Configuring Windows 10 (MOC20697–1)
Ostatní new Architektura Moodle pro integrátory do informační struktury organizace (MOOD7)
Ostatní new Architektura Moodle pro vývojáře modulů (MOOD6)
Ostatní new Školení Moodle pro manažery vzdělávání (MOOD5)
Ostatní new Školení Moodle pro administrátory (MOOD4)
Ostatní new Školení Moodle pro autory kurzů (MOOD3)
Ostatní new Školení Moodle pro lektory / tutory (MOOD2)
Ostatní new Školení Moodle pro uživatele / studenty (MOOD1)
Ostatní new Úvod do elektronického vzdělávání (ELE1)
Ostatní new Design Patterns v OOP (GOF) v příkladech (GOF)
Oracle new Oracle databáze: Data Guard administrace (ORADG)
Microsoft new Windows 10 - novinky pro administrátory (W10NEW)
Microsoft new Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Adobe Systems Software Ireland Ltd. new Tvorba elektronické publikace s využitím Adobe InDesign (EPUB2)
Ostatní new Tvorba elektronické publikace s využitím open source řešení (EPUB1)
Microsoft new Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
Microsoft new Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Oracle new MySQL Cluster - řešení vysoké dostupnosti (MYSQL5)
Oracle new MySQL - pokročilá administrace (MYSQL4)
Oracle new MySQL - instalace a administrace serveru (MYSQL3)
Oracle new Performance tuning - optimalizace výkonu v MySQL (MYSQL2)
Prezi new Prezi - professional prezentations (PRZ)
IBM new DB2 UDB - pokročilé programování (DB2E)
IBM new DB2 UDB - optimalizace databáze (DB2D)
IBM new DB2 UDB - pokročilá administrace (DB2C)
Oracle new Oracle databáze: Úvod do OLAP (ORA14)
Oracle new Oracle databáze: Pokročilé programování v PL/SQL (ORA1C)
Microsoft new Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio (WPF1)
Microsoft new Data Protection Manager (DPM)
Ostatní new Tvorba grafické šablony pro redakční systém Drupal (DRP2)
W3C new Jazyk XML - základy (XML0)
Microsoft new Úvod do MS Word pro úplné začátečníky (MSW0)
Microsoft new Introduction to MS Excel for Beginners (MSE0)
Microsoft new Jazyk C# - Asynchronní a vícevláknové programování v .NET (CS4)
Ostatní new Návrhové vzory prakticky - Design Patterns (NVP)
Microsoft new ADO.NET Entity Framework (ADO2)
Microsoft new Microsoft SharePoint Server 2013 - Administrace (MSSP4)
Microsoft new Installing and Maintaining SharePoint Server 2013 (MSSP3)
Microsoft new Microsoft SharePoint Foundation 2013 Inside Out (MSSP2)
Microsoft new MS Visual Basic .NET - pokročilé techniky (VBNET2)
Microsoft new MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2)
Microsoft new Designing a Data Solution with Microsoft SQL Server (MOC20465)
Microsoft new Developing Microsoft SQL Server Databases (MOC20464)
Microsoft new System Center 2012 Orchestrator (SCOR1)
Microsoft new System Center 2012 Service Manager (SCSM1)
Microsoft new Querying Microsoft SQL Server (MOC20461)
Microsoft new Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server (MOC20463)
Microsoft new System Center 2012 Operations Manager - Advanced Administration. (SCOM2)
Microsoft new Administering the Web Server (IIS) Role of Windows Server (MOC10972)
Ostatní new TCL language - advanced (TCL2)
Ostatní new TCL language - basics (TCL1)
Microsoft new Configuring and Deploying a Private Cloud (MOC20247)
Microsoft new Monitoring and Operating a Private Cloud (MOC20246)
Microsoft new Managing Enterprise Devices and Apps using System Center Configuration Manager (MOC20696)
Microsoft new Deploying Windows Devices and Enterprise Apps (MOC20695)
Microsoft new System Center 2012 Virtual Machine Manager - implementace a použití (SCVMM)
Microsoft new Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center (MOC20409)
Microsoft new MS Excel - PowerBI - Zpracování a vizualizace dat (MSEPW)
Microsoft new MS Excel - Self-Service Business Intelligence nástroje (MSEBI)
Microsoft new MS Visio a organizační diagram - Workshop (MSVWO)
Microsoft new MS Excel - Příprava na přijímací pohovor - Workshop (MSEWPP)
Microsoft new MS Excel a analytické funkce - Workshop (MSEWA)
Microsoft new MS Excel a vnořené funkce - Workshop (MSEWV)
Microsoft new MS Excel a podmíněné formátování - Workshop (MSEWP)
Microsoft new MS Excel a makra - Workshop (MSEWM)
Microsoft new MS Excel a databázové tabulky - Workshop (MSEWD)
Microsoft new MS Excel - Grafy (MSE2D)
Microsoft new MS Excel - Databázové tabulky a funkce (MSE2C)
Microsoft new MS Access a dotazy - Workshop (MSAWD)
Microsoft new MS PowerPoint a animace - Workshop (MSPWA)
Microsoft new MS Word a hromadná korespondence - Workshop (MSWWH)
Microsoft new MS Outlook a schůzky - Workshop (MSOWS)
Microsoft new MS Excel - Pivot tables and PowerPivot (MSE2B)
Další new Apache ActiveMQ (Fuse Message Broker) (JBFM)
Oracle new SOAP, WSDL a REST - komunikace s webovou službou v Javě (JEE2)
Oracle new Oracle WebLogic - pokročilý kurz (WBL2)
Oracle new Oracle databáze: Optimalizace a ladění výkonnosti serveru (ORA9)
Oracle new Oracle Service Bus (OSB)
Oracle new Oracle Security (ORA11)
Microsoft new Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions (MOC20467)