MENU
Vorwort
Kurse
MySQL - instalace a administrace serveru
new Interesse für den Kurs

MySQL - instalace a administrace serveru (MYSQL3)

Účastníci tohoto kurzu si osvojí základní dovednosti pro instalaci a konfiguraci databázového systému MySQL. Naučí se naplánovat celé prostředí, zvážit potřebné HW a SW vybavení, provést vlastní instalaci a prvotní konfiguraci, nastavit uživatelské účty a oprávnění a založit databázi. Dále se naučí provádět pravidelnou údržbu, kontrolovat zabezpečení exportovat a importovat data, provádět zálohy a případné obnovení dat po havárii. Po absolvování kurzu je účastník schopen nainstalovat a nakonfigurovat funkční databázový systém na platformě MySQL.

Der Kurs ist der Kategorie zugeordnet: DatabázeMySQL
Oracle

Kursstufe: Anfänger

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Úvod do databázového systému MySQL - historie, edice, porovnání s ostatními DB systémy, výhody a nevýhody
 • Architektura MySQL - client/server, využití paměti a úložiště, HW a SW požadavky, plug-in interface
 • Instalace - stažení/získání instalačního média, proces instalace, více instancí na serveru, rozdíly v instalaci Windows vs. Linux
 • Prvotní konfigurace serveru - konfigurace, Dynamic Server Variables, SQL modes, Log files, Status files
 • Klienti MySQL - přehled, mysql client, mysqladmin, third-party APIs
 • Databáze - struktura, správa, konfigurace databází, systémové databáze
 • Práce s úložišti - MyISAM, InnoDB a MEMORY Storage Engines, rozdíly a volba vhodného
 • Údržba tabulek - údržba, SQL příkazy, nástroje, rozdíly dle úložiště
 • Uživatelské účty - vytvoření, správa, odstranění, nastavení oprávnění, logování uživatelů
 • Zabezpečení serveru - access levels, bezpečnostní rizika, client access control
 • Export a import - export a import dat, využití SQL scriptů
 • Zálohování a obnova databází - plánování zálohy, nástroje, RAW vs. Logical backup, zálohování Log souborů, různé metody zálohování, obnova dat

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost administrace v prostředí Windows/Linux
Znalost základních principů databází

Zeitplan: 9:00 - 17:00


Kurstermine:

04.06. 06.06.2018 Bratislava
390 EUR (Ohne MwSt.)
06.06. 08.06.2018 Praha
9 800 CZK (Ohne MwSt.)
12.06. 14.06.2018 Brno
9 800 CZK (Ohne MwSt.)
25.06. 27.06.2018 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
02.07. 04.07.2018 Praha 9 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
02.07. 04.07.2018 Brno 9 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.07. 19.07.2018 Bratislava 390 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
24.07. 26.07.2018 Brno 9 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
25.07. 27.07.2018 Praha 9 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: