MENU
Vorwort
Kurse
Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio
new Interesse für den Kurs

Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studio (WPF1)

Kurz je určen pro vývojáře aplikací na platformě .NET, kteří se chtějí naučit vytvářet špičková uživatelská rozhraní pomocí technologie Widnows Presentation Foundation (WPF). Ta odděluje funkční a vzhledovou část aplikace pomocí jazyka XAML. WPF je přímým konkurentem starší technologie WinForms a sjednocuje poutavé uživatelské rozhraní, 2D a 3D grafiku, vektorovou a rastrovou grafiku, animace, vázání dat a audio a video.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: ProgramováníC#
Programování.NET
Microsoft

Kursstufe: Fortgeschritten

Course duration: 3 days

Kursinhalt:

 • Windows aplikace a Visual Studio 2013/2015/2017 s WPF
 • - Architektura Windows aplikace
 • - Interoperabilita mezi Windows Forms a WPF
 • - Novinky ve Visual Studio 2017
 • - Novinky ve WPF
 • Uživatelské rozhraní (User Interface - UI)
 • - Vytvoření Page Layout
 • - Použití Content Controls
 • - Použití Item Controls
 • - Využití Logical Resources na úrovni okna
 • - Využití Logical Resources na úrovni aplikace
 • - Vytvoření konzistentního UI pomoci stylů
 • - Změna vzhledu prvků pomocí šablon (Templates)
 • - Zpracování událostí a infrastruktura Commands
 • Unit Testing a Debugging
 • - Strategie testování WPF aplikace
 • - Debugging XAML
 • - Zpracování neodchycených Exceptions
 • - Základy Security Features
 • Jednoduchý Data Bindinging a Validace
 • - Základy WPF Data Binding
 • - Vytvoření Data Binding
 • - Implemetace Property Change Notification
 • - Konverze dat
 • - Validace dat
 • - Zobrazení dat při vývoji a návrhu (design-time data)
 • Data Binding na kolekce
 • - Binding na kolekci objektů
 • - Objekt ObservableCollection
 • - Použití Collection Views
 • - Vytvoření UI pro Master-Detail
 • - Použití Data Templates
 • - Načítání dat z SQL serveru (LINQ, Entity Framework)
 • Vylepšení chování UI
 • - Implementace asynchronního zpracování
 • - Implementace UI s rychlou odezvou
 • - Třída Task, klíčová slova async, await
 • Lokalizace a pomoc uživatelům aplikace
 • - Lokalizace a Globalizace
 • - Implementace User Assistance Features
 • - Zajištění User Accessibility Features
 • WPF 2D grafika, multimédia, tisk
 • - 2D grafika
 • - Obrázky
 • - Multimédia ve WPF aplikaci
 • - Vytvoření a tisk dokumentů
 • Tvorba vlastních prvků
 • - Základy tvorby prvků pro WPF
 • - Vytvoření User Controls
 • - Vytvoření Custom Controls
 • - Řízení vzhledu prvků pomocí Visual States
 • - Integrace WPF a Windows Forms
 • Attached Properties a Behaviors ve WPF
 • - Implementace Attached Properties
 • - Uživatelské rozhraní Drag-and-Drop
 • - Implementace Expression Blend Behaviors, Triggers a Actions
 • Animace ve WPF
 • - Možnosti animací
 • - Použití triggrů
 • - Vizualizace dat
 • Application State Settings
 • - Vytvoření Application Settings
 • - Využití Application Settings
 • - Vytvoření Custom Configuration Sections
 • Konfigurace a distribuce WPF aplikace
 • - Možnosti pro distribuci
 • - Distribuce samostatné WPF aplikace
 • - Distribuce XBAP aplikace
 • Konfigurace Security Settings

Erforderliche Kenntnisse:
Zkušenosti s vývojem aplikací v jazyce C# na platformě .NET
Zkušenosti s prostředím MS Visual Studio
Doporučujeme zkušenost s LINQ a Entity Framework

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

19.11. 21.11.2018 Brno
11 800 CZK (Ohne MwSt.)
20.11. 22.11.2018 Košice
460 EUR (Ohne MwSt.)
28.11. 30.11.2018 Praha
11 800 CZK (Ohne MwSt.)
05.12. 07.12.2018 Bratislava 460 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
10.12. 12.12.2018 Ostrava 11 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.12. 12.12.2018 Brno 11 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
12.12. 14.12.2018 Košice 460 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
19.12. 21.12.2018 Praha 11 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 04.01.2019 Bratislava 460 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
07.01. 09.01.2019 Praha 11 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
07.01. 09.01.2019 Brno 11 800 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: