MENU
Interesse für die Kategorie

MS SQL


Kurse:
Microsoft Microsoft SQL Server - základy jazyka T-SQL (MSQL0A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2014/2016 - administrace databáze (MSQL1A)
Microsoft Querying Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10774)
Microsoft Administering Microsoft® SQL Server® 2012 Databases (MOC10775)
Microsoft Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server® 2012 (MOC10777)
Microsoft new Microsoft SQL Server - pokročilé dotazování v jazyce T-SQL (MSQL0A1)
Microsoft Microsoft SQL Server - Reporting Services (MSQL14A)
Microsoft Indexy v Microsoft SQL Serveru - návrh, použití a optimalizace (MSQL16A)
Microsoft Vysoká dostupnost v Microsoft SQL Serveru 2012/2014 (MSQL17A)
Microsoft new Microsoft SQL Server - zabezpečení databáze (MSQL25)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - implementace databáze pomocí Transact-SQL (MSQL2A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - ladění a optimalizace dotazů (MSQL3A)
Microsoft Microsoft SQL Server 2012/2014 - Analysis Services (MSQL4A)
Microsoft Microsoft SQL Server - Optimalizace výkonu databáze (MSQL5A)
Microsoft Novinky v Microsoft SQL Serveru 2012 a 2014 (MSQLA)
Microsoft Microsoft SQL Server - Integration Services (MSQLIS)
Microsoft Microsoft SQL Server a XML (SQL2)
Microsoft Naplňování datových skladů pomocí DTS v SQL serveru (SQL3)
Microsoft new Self-Service Business Intelligence na platformě Microsoft (SSBI)
Microsoft new Designing a Data Solution with Microsoft SQL Server (MOC20465)
Microsoft new Microsoft SQL Server a kompletní BI řešení (MSQLBI)
Microsoft Designing a implementace OLAP v SQL serveru (SQL4)