MENU
Vorwort
Kurse
MS Excel - Pokročilé techniky programování
new Interesse für den Kurs

MS Excel - Pokročilé techniky programování (MSEVB2)

Kurz rozšiřuje programátorské dovednosti účastníků v jazyce VBA (Visual Basic for Applications) pro Microsoft Excel. Naučí je pracovat s adresáři a souborovým systémem, zapisovat a číst ze systémového registru Windows a komunikovat s externími zdroji dat nejen v podobě SQL databáze. Dále účastníkům ukáže, jak si přizpůsobit pracovní prostředí Excelu a jak vytvářet formuláře, obsahující pokročilé ovládací prvky a dialogy.

Der Kurs ist den Kategorien zugeordnet: Kancelářské aplikaceMicrosoft OfficeMicrosoft Excel
ProgramováníVBA a VisualBasic
Microsoft

Kursstufe: expert

Course duration: 2 days

Kursinhalt:

 • Objektový model Excelu
 • - Připomenutí objektů
 • - Vlastnosti, metody, události, třídy
 • - Vytvoření a použití vlastní třídy
 • Práce se souborovým systémem
 • - Objekt FileSystemObject
 • - Vytvoření, přejmenování, smazání složky a souboru
 • - Stream object
 • - Čtení textového souboru
 • - Zápis do textového souboru
 • Práce s Windows Registry
 • - Čtení a zápis
 • - Uložení a načtení nastavení
 • Komunikace s externí databází
 • - Knihovna ADO a OLEDB
 • - Připojení k SQL serveru
 • - Dotazování na server, objekty Command a Recordset
 • - Práce s výsledky dotazů
 • Pokročilé formuláře
 • - Tvorba formulářů
 • - Pokročilé ovládací prvky
 • - Dialogy v Excelu, dialogová okna
 • Pracovní prostředí Excelu a doplňky
 • - Práce s panely nástrojů
 • - Ribbony
 • - Představení doplňků (Add-In)
 • - Vytvoření dopňku, Add-In manager

Erforderliche Kenntnisse:
Znalost jazyka VBA pro MS Excel na úrovni doporučeného předchozího kurzu
Znalost základních programovacích principů

Zeitplan: 9:00 - 17:00

.

Kurstermine:

22.11. 23.11.2018 Košice
260 EUR (Ohne MwSt.)
26.11. 27.11.2018 Bratislava
260 EUR (Ohne MwSt.)
04.12. 05.12.2018 Brno
6 600 CZK (Ohne MwSt.)
11.12. 12.12.2018 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
13.12. 14.12.2018 Ostrava 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.12. 18.12.2018 Bratislava 260 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
17.12. 18.12.2018 Košice 260 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen
02.01. 03.01.2019 Brno 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
10.01. 11.01.2019 Praha 6 600 CZK (Ohne MwSt.) Bestellen
17.01. 18.01.2019 Bratislava 260 EUR (Ohne MwSt.) Bestellen

Empfohlene vorhergehende und anschließende Kurse: